Gå til sidens hovedinnhold

DnB betaler flere titalls millioner til sine kunder

Punger ut etter saftig nederlag.

DnB melder at de nå starter utbetalinger etter Røeggen-dommen, der banken tapte så det sang i Høyesterett.

- Nå skal vi rydde opp så raskt som mulig og følge premissene som ligger i dommen, sier konsernsjef Rune Bjerke, i en melding.

Høyesterett la stor vekt på at informasjonen Røeggen fikk fra banken inneholdt faktiske regnefeil i forhold til lånefinansieringen, i kombinasjon med at informasjonen var for optimistisk. De la også vekt på at Røeggen ikke var profesjonell investor, og at investeringen ble lånefinansiert. Kombinasjonen av disse tingene gjorde at avtalen ble satt til side, og at Røeggen får tilbake renter og gebyrer på lånet han tok opp.

- Under sakens gang i retten fant vi selv noen feil i informasjonen Røeggen hadde fått fra oss. Disse feilene beklaget vi i retten, informasjonen fra banken skal selvsagt være riktig. Både Røeggen og de andre ikke-profesjonelle kundene som har saker i Finansklagenemda som berøres av dommen får kompensasjon så snart det er praktisk mulig. De trenger ikke å foreta seg noe som helst, sier Bjerke.

Kundene vil få brev
- Vi har brukt påsken til å gå gjennom alle aktuelle produkter som er solgt for å finne ut om dommen får betydning for flere kunder. Det gjør den. Vi har funnet samme beklagelige feil i syv andre produkter utover de to som er omhandlet i Røeggen-saken. Nå vil vi så langt det lar seg gjøre kontakte kundene som har lånefinansiert investeringer i disse produktene, og gi dem mulighet til å søke om kompensasjon, sier Bjerke.

Det er 217 kunder med lånefinansiering som allerede har henvendt seg til Finansklagenemda om de samme produktene som Røeggen investerte i til. I tillegg er det rundt 90 kunder som har klaget på andre lånefinansierte produkter med samme feil som førte til dom i Høyesterett. Alle disse kundene vil kompenseres så raskt som mulig.

DNB har allerede hatt møte med Finansklagenemda, og fortalt at banken starter utbetaling til disse kundene som en følge av Røeggen-dommen. De rundt 300 berørte sakene i nemda medfører en kompensasjon fra DNB på nær 60 millioner kroner.

10 år gamle saker
- Det er over 10 år siden disse kundene investerte, og mange kan ha glemt hvilke produkter de investerte i. Derfor går vi nå gjennom alle kundelistene, og gjør det vi kan for å få tak i de kundene som denne dommen har betydning for. Vi er opptatt av å få avsluttet saken på en ryddig og effektiv måte, sier Bjerke.

DNB har i løpet av påsken satt opp egne team på kundeservice som skal behandle henvendelsene fra kunder som er omfattet av dommen. De behandler i første omgang de sakene som har ligget på vent i Finansklagenemda, og kommer til å behandle henvendelsene fra de andre kundene som omfattes av dommen etter hvert.

Forutsetningen for å kunne søke om kompensasjon er at man er rammet av samme feil som Røeggen, at man har lånefinansiert investeringen og at man ikke er profesjonell investor.

Enstemmig seier i Høyesterett
Den omtalte saken dreier seg om to spareprodukter Ivar Petter Røeggen kjøpte og lånefinansierte i DnB i 2000. Dette var aksjeindeksobligasjoner hvor en eventuell positiv avkastning ville avhenge av oppgang i aksjemarkedet.

Det banken i praksis gjorde var å plassere mesteparten av beløpet trygt, slik at det med renter ville være nok til å betale tilbake den originale investeringen etter seks år, slik garantien innebærer. En mindre del ble brukt til å kjøpe opsjoner som ville gi avkastning ved børsoppgang. I årene etter tusenårsskiftet var salg av garanterte spareprodukter en svært lønnsom og stor virksomhet for næringen.

Investeringen var finansiert med et fastrentelån med over 8 prosent rente.

Løpetiden var seks år. Aksjemarkedet gikk dårlig, og av en investering på 500.000 tapte Røeggen i alt cirka 230 000 kroner på lånerenter og gebyrer.

Røeggen fikk tilbakebetalt hovedstolen på 500.000 kroner, men hadde betalt renter og omkostninger på lånet. Han har krevd disse kostnadene tilbakebetalt fra DnB.

Banker kritisert
I ettertid har bankene fått hard kritikk for salget av denne typen produkter. Mange eksperter har hevdet at produktene har svært dårlig forventet avkastning på grunn av høye kostnader, og at bildet blir enda mørkere fordi kundene ofte har belånt investeringene, noe som gir ytterligere kostnader i forbindelse med bankenes marginer.

Bankene har ikke akseptert regnestykkene om dårlig forventet avkastning. Dessuten har man insistert på at selve investeringen og lånefinansieringen er to uavhengige forhold og ikke delt av en pakke.

Kan bli mye mer
I tillegg til alle sakene som nå blir dekket av DnB er det også flere hundre andre kunder som har kjøpt omstridte produkter. Ikke bare av DnB, men også av en rekke andre banker.

Saken til Ivar Petter Røeggen har stor betydning, da det er en prinsippsak med potensial til å bli retningsgivende for tusenvis av lignende saker - og som potensielt kan koste bankene milliarder.

Les mer: – Skal på ferie for 230.000 kroner

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren

Kommentarer til denne saken