Gå til sidens hovedinnhold

DnB Investor har snudd til optimisme

Norges største fondsforvalter DnB Investor har endret sitt syn på aksjemarkedet. Nå tror Jan B. Penne & Co. at det går oppover. Bakgrunnen er blant annet få resultatvarsler i juni

I juli-rapporten fra forvaltningsselskapet DnB Investor fremgår det at de i løpet av juni har endret sin oppfatning av aksjemarkedet.- Vi konstaterer at vår strategi i juni, med en moderat undervekt i aksjemarkedet, ikke gav ønsket resultat. Vi reviderte derfor vår posisjon i løpet av måneden, og gikk til en svak overvekt, skriver DnB Investor.Det påpekes at juni historisk er en måned der mange selskaper trimmer resultatforventningene, men i år har det vært færre resultatvarsler enn vanlig, og det har også vært en oppgang i inntjeningsforventningene i USA for helåret.I sin forrige månedsrapport, for juni, anbefalte forvaltningsselskapet en svak undervekt av aksjer og en svak overvekt av pengemarkedet, altså rentepapirer med kort løpetid.Nå balanseres den svake overvekten i aksjemarkedet med en svak undervekt av obligasjoner, samt nøytralvekt av pengemarkedet.Det påpekes ellers at makrosignalene fortsatt er relativt svake, men dog bedre enn for kort tid siden.Når overvekten i aksjer bare er svak, begrunnes det også med at aksjemarkedet først og fremst fremstår som rimelig når man hensyntar det lave rentenivået.- Mot sin egen historie er aksjemarkedet, for ekempel målt ved pris sett i forhold til inntjening (P/E) og pris i forhold til bokførte verdier P/B), i beste fall nøytralt priset, skriver DnB Investor.- Her finnes det imidlertid store regionale forskjeller, der det norske markedet fortsatt fremstår som billig, legges det til.Når det gjelder geografisk fordeling av aksjer, anbefales likevel bare en nøytral vekt av Oslo Børs, slik det også ble gjort for en måned siden.Derimot er internasjonale aksjer endret fra svak undervekt til svak overvekt.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken