Gå til sidens hovedinnhold

DnB Investor undervekter aksjer

DnB Investor og Jan B. Penne er fortsatt skeptisk til aksjemarkedet, og anbefaler kundene å undervekte aksjer i sine porteføljer, men synet på norske aksjer er litt bedret

DnB Investor anbefaler en undervekt av aksjer i sin månedsrapport for mars, som forvaltningsselskapet også gjorde en måned tidligere.Men det gjøres en justering ved at undervekten av internasjonale aksjer økes, mens norske aksjer tas opp fra svak undervekt til nøytralvekting.Obligasjoner tas fra overvekt til nøytralt, mens overvekten i pengemarkedet økes.- Det negative sentimentet som etablerte seg i januar, ble gjennom februar forsterket i de fleste aksjemarkedene. Den viktigste forklaringen for dette finner vi fortsatt i den usikkerheten det er i forholdet til Irak. Det hjalp heller ikke på den generelle tilliten at vi igjen fikk en betydelig regnskapsskandale å hanskes med - nå også i det europeiske markedet med nederlandske Ahold, skriver DnB Investor.Den interne endringen mellom internasjonale og norske aksjer har blant annet bakgrunn i utviklingen i februar, da norske aksjer falt med 7,4 prosent, mens Morgan Stanleys verdensindeks steg med 1 prosent, målt i norske kroner.Norske aksjer fremstår som historisk rimelige basert på fundamentale kriterier, mener DnB Investor. Det er likevel vanskelig å anbefale en klar overvekt av norske aksjer fordi geopolitisk usikkerhet alltid favoriserer store aksjemarkeder, ifølge månedsrapporten.Internasjonalt undervektes Vest-Europa kraftig, mens Asia og Øst-Europa overvektes svakt. USA og Japan gis nøytral vekt.

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera