Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank overrasket markedet - kronen styrket seg

DNB Markets ser på Norges Banks kronekjøp som et varsel om høyere kostnader eller lavere inntekter i statsbudsjettet for 2014.

Det har ligget i kortene en stund, men i går ble det bekreftet: Norges Bank skal ikke lengre kjøpe valuta til Oljefondet. I stedet skal sentralbanken selge valuta, og kjøpe egen valuta, altså kroner. Kronekursen styrket seg etter kunngjøringen. Det skriver DNB Markets i en analyse onsdag.

Norges Bank meldte i går om salg av valuta for 250 millioner kroner dagen i oktober. Det er første gang sentralbanken kjøper kroner under dagens pengepolitiske regime. Kronekjøpene gjøres for å finansiere det oljejusterte budsjettunderskuddet, ettersom statens inntekter fra SDØE og Statoil ikke lenger er nok til å matche bruken av oljepenger.

Under fastkurspolitikken på 1990-tallet kjøpte Norges Bank kroner for å støtte kursen. Kronekjøpene nå er ikke pengepolitisk begrunnet, men kronen hadde i går ettermiddag styrket seg med 6 øre mot euro til 8,12, skriver Finansavisen.

Kjøpte mer enn forventet
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2014 anslo DNB Markets at Norges Bank ville få behov for å kjøpe 11 milliarder kroner i år.

Valutaanalytiker Magne Østnor ventet at Norges Bank ville starte forsiktig, med kjøp for 100 millioner kroner dagen.

- Det faktiske volumet på 250 millioner kroner dagen i oktober må ses som et gulv for året, mener Østnor.

Samme kjøpsvolum i november og desember tilsier kjøp av kroner for 16 milliarder kroner, anslår han nå.

Norges Bank har de seneste årene enten solgt kroner (kjøpt valuta), eller ikke gjort noen transaksjoner.

Bakgrunn:
I flere år har Norges Bank solgt kroner og kjøpt valuta for å plassere i Statens Pensjonsfond – Utland («Oljefondet»).

Bakgrunnen for kjøpene har vært oljefondskonstruksjonen og handlingsregelen, som grovt sett legger to føringer: For det første skal alle statens oljeinntekter (netto kontantstrøm) settes rett inn på Oljefondet. Og for det andre skal Stortinget trekke på Oljefondet for å finansiere det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, som er forskjellen mellom inntektene og utgiftene fra fastlandet.

Handlingsregelen fastlegger at dette underskuddet, justert for sykliske og enkelte andre forhold, skal være rundt 4% av kapitalen i Oljefondet over tid. Dermed vil pengebruken øke i takt med et stadig større fond.

Mens inntektene fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er i valuta, betaler oljeselskapene sin skatt i kroner. Når dette kronebeløpet er større enn det som tas ut av fondet for å dekke opp det oljekorrigerte underskuddet, må Norges Bank kjøpe valuta for det overskytende.

Med avtakende oljeinntekter og økende uttak fra fondet er dette nå endret. Fremover vil oljepengebruken overstige de oljeinntektene som betales i kroner. Dermed må Norges Bank nå selge valuta og kjøpe kroner.

- Dette har altså ligget i kortene en god stund. Følgelig er det heller ikke noe hokus pokus når Norges Bank i går annonserte at man vil kjøpe kroner for 250 millioner kroner daglig i oktober, skrive DNB Markets i analysen.

Kronen styrket seg
- At beløpet nå er høyere enn vo anslo kan tyde på at uttaket fra oljefondet blir større i år enn vi har anslått, og eller at inntektene blir noe lavere, skriver DNB Markets.

Selv om det ikke er noe mystisk med kronekjøpene, kan enkelte utenlandske aktører stusse over at en sentralbank kjøper egen valuta.

. Vanligvis er dette noe som skjer når valutaen er under press, og sentralbanken skal forsvare en kurs. Nå er kronen i øvre del av et antatt normalleie, og det kan ikke utelukkes at noen, mindre informerte, leser dette som forsøk på å styrke kursen. Uansett ble markedet overrasket over beslutningen. Kronen styrket seg på det meste med 7 øre mot euro, fra 8,17 til 8,10, og noteres nå til 8,12, skriver DNB Markets.

Kommentarer til denne saken