Gå til sidens hovedinnhold

DnB NOR Eiendom granskes

Kredittilsynet har nå hele eiendomsavdelingen i DnB NOR i Lillehammer under lupen, etter at fem ansatte skal ha drevet ulovlig egenhandel.

Våren 2005 fikk DnB NOR Eiendom i Lillehammer oppdraget med å selge et leilighetsprosjekt for investor Arthur Buckhard i Øyer. Allerede etter første salgshelg fortalte DnB NOR-megler Morten Strandengen at samtlige leiligheter var solgt.

Det som imidlertid ikke ble opplyst, var at flere av de ansatte ved meglerkontoret hadde kjøpt hver sin leilighet. I tillegg sørget toppsjefen i DnB NOR at broren hans fikk handlet før oppdraget gikk ut til offentligheten, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Prisen meglerne betalte, var langt lavere enn det som var forespeilet i prospektet. Senere har leilighetene blitt lagt ut for videresalg med en langt høyere pris, noe som vil gi DnB NOR-meglerne en solid gevinst.

- Med de opplysninger som foreligger, vil vi måtte gå inn og se på dette, sier underdirektør Wilhelm Moen Grøstad i Kredittilsynet til avisen.

Det er et strengt forbud mot egenhandel for eiendomsmeglere, noe som også er hjemlet i loven fra 1. juni 2004. Loven innebærer at ansatte ikke kan opptre som interessenter til boliger som meglerforetaket formidler.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft

Kommentarer til denne saken