Det viser resultatet av den endelige opptellingen av tegningen i forbindelse med DnB NOR ASAs fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner.

Totalt kom det inn tegning for 414,4 millioner aksjer i forbindelse med emisjonen, som hadde en ramme på 296,15 millioner aksjer. Det gir en overtegning på 39,9 prosent.

Hele 99,4 prosent av de utstedte fortrinnsrettene har blitt benyttet i forbindelse med emisjonen, viser opptellingen. Det forventes at aksjonærene vil få registrert de nye aksjene på VPS-konto den 21. desember.