Gå til sidens hovedinnhold

DnB-triumf i retten

Økokrim kan ikke beslaglegge dokumenter som stammer fra før 1. september 2005.

Oslo tingrett har tatt stilling til hvorvidt Økokrims beslagsrett skal begrenses i forbindelse innsidesaken mot banken og to av de ansatte.

NA24 - din næringslivsavis

DnB Nor har fått delvis rettens medhold i å nekte Økokrim fullt innsyn etter innsidesaken. DnB Nor mener at beslag og innsyn som knytter seg til perioden før 29. september 2008 og etter 17. oktober 2008 ikke skal omfattes av Økokrims rett til å ta beslag.

, og at Økokrim ikke hadde rett til å gjennomføre beslaget.

Nå har retten begrenset innsynet til 1. september 2005.

- Beslag i saksmapper, datauttrekk, trafikkdata, finansielle transaksjoner og innsyn i finansielle situasjon som knytter seg til perioden før 1. september 2005 oppheves, heter det i en kjennelse fra Oslo Tingrett.

Bakgrunnen for at tingretten ikke gir Økokrim adgang til å opprettholde beslaget av alle dokumentene er at det i 2005 kom vedtektsendringer i verdipapirhandelloven. Da ble kravene skjerpet rundt de som er i besittelse av innsideinformasjon. Endringen medførte at finansinstitusjoner og personer tilknyttet finansinstitusjoner fikk en lovpålagt plikt til å ha rutiner for sikker behandling av slik informasjon.

- Dokumenter og datamateriale fra perioden før lovendringene trådte i kraft 1. september 2005, kan således etter tingrettens mening ikke anses å ha tilstrekkelig betydning som bevis i saken, skriver selskapet.

Tingretten er dog klar på at beslaget for øvrig er tilstrekkelig begrunnet og vil ikke være noe uforholdsmessig inngrep.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken