Gå til sidens hovedinnhold

DNO vil teste blokk 43-funn

DNO bekrefter nå funnet av hydrokarboner i den nye letebrønnen på blokk 43 i Jemen. Selskapet vil gjennomføre en produksjonstest

Boringen av letebrønnen Nabrajah-1 i blokk 43 er ifølge DNo nå avsluttet, og den foreløpige evauelringen viser et sjikt på 20 meter med bevegelige hydrokarboner.Dette sjiktet vil nå bli produksjonstestes før selskapet kommer med en ytterligere oppdatering på funnet. Det er gjennomført borehullslogging i brønnen, og resultatene bekrefter bevegelige hydrokarboner i intervallet mellom 1.770 - 1.790 meter.Boring av brønn Nabrajah-1 ble påbegynt 9. februar, og brønnen nådde en total dybde på 2.200 meter 5. mars. Partner i blokken Oil Search har tidligere meldt om funnet, men DNO sa på det tidspunktet at det var for tidlig å si noe mer.Reservoaret består av Qishn sandstein, som er tilsvarende geologisk formasjon som reservoarene i Tasour- og Sharyoof feltene i henholdsvis blokk 32 og blokk 53.I tillegg til den sonen som nå skal testes, vil det bli


vurdert å teste andre soner hvor der har vært observert indikasjoner på hydrokarboner under boring, men uten at borehullsloggene er konklusive.- Hvorvidt dette dreier seg om er kommersielt funn avhenger av produksjonskapasitet for reservoaret samt størrelse på strukturen. Etter at resultatene fra produksjonstesten foreligger vil selskapet komme tilbake med ytterligere informasjon, melder DNO.DNO er operatør for lisensen med en andel på 50 prosent.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot