Gå til sidens hovedinnhold

Klappjakt på kilder

Privatetterforsker Ola Thune har snust etter informasjon

OSLO TINGRETT (NA24): - Jeg legger frem hva jeg har gjort som privatetterforsker og retten får ta stilling til mine vurderinger, sier Ola Thune til NA24.

Investor Berge Gerdt Larsen og 228 aksjonærer har gått til massesøksmål mot staten. De mener at en offentlig tjenestemann, i politiet eller hos skatteetaten, har lekket informasjon til pressen som førte til et kritisk oppslag.

Karibisk skatteparadis
Lørdag 4. februar 2006 smelte Bergens Tidende til med en forside tittulert «Milliongevinst havnet i karibisk skatteparadis». Her kom det frem at Larsen angivelig skulle ha unnlatt å beskatte en salgsgevinst, og var under etterforskning. Han var sågar anmeldt til politiet. Larsen hevder han ikke viste om anmeldelsen som avisen skrev om.

Mandag sist uke startet rettstvisten hvor Larsen & Co. hevder å ha tapt inntil en milliard kroner grunnet kursras i DNO-askjen, som følge av oppslaget.

Klappjakt
Ola Thune ble engasjert av Berge Gerdt Larsen i november 2006 i det som opprinnelig var en straffesak rettet mot investoren fra Bergen.

- Dette har utviklet seg til et engasjement i saken om brudd på taushetsbelagt informasjon, sier Thune til NA24.

Han har status som sakkyndig vitne og legger frem de funn han, i sin hypotese, mener viser at avisen må ha fått informasjon fra politiet eller ligningsmyndighetene.

Bevisrekken
- I mitt materiale skal jeg vise at det må ha vært en lekkasje fra myndighetene. Det være seg fra politiet eller ligningsmyndighetene, sa Thune i retten.

Privatetterforskeren la frem dokumentasjon som kort oppsummerer seg til at avisen hadde presis informasjon som måtte komme fra taushetsbelagte kilder.

- Spørsmålet er hvor BT kunne skaffet seg denne informasjonen alternativt, mener Thune.

Svarer selv
I retten gikk Thune nøye gjennom artikkelen og konkluderte med bakgrunn av BTs artikkel at Larsen var under etterforskning for skattesvik og om økonomisk utroskap mot eget selskap.

- I mine undersøkelser må denne presise informasjonen stamme fra taushetsbelagt informasjon, hevder privatetterforskeren, men legger til at dette er en hypotese og ikke helt sikkert.

Han mener at avisen måtte ha denne type informasjon for å kunne utlede en slik sak med så presis informasjon.

Liten forutsetning
Sjefredaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende sier til NA24 at avisen ikke har kommentert hvilke kilder som finnes i denne eller andre artikler.

- Vi har ikke kommentert anonyme, skjulte, åpne, eller skriftlig kilder i denne saken, sier hun til NA24, og legger til at Ola Thune har liten forutsetning for å vite noe om dette i det hele tatt.

Kommentarer til denne saken