DNO må fortsatt vente på å få betalt for oljen de har eksportert fra Nord-Irak. I sommer kunne selskapet endelig starte opp eksporten fra Tawke-feltet og da økte de umiddelbart produksjonen fra feltet. Selv om eksporten startet har de fortsatt til gode å få betalt for oljen.

NA24 – din næringslivsavis

Pengene som er mottatt fra salget av oljen har havnet i Bagdad og hos de sentrale myndighetene i Irak. I tredje kvartal utgjorde dette 714 millioner kroner og samlet er beløpet på 843 millioner kroner medregnet eksporten mot slutten av andre kvartal. Nå har selskapet tatt tapsavsetninger på halvparten av beløpet.

Les mer. Resultatsmell

Eksporten stoppet
Da DNO ble suspendert fra produksjonsdelingsavtalene av KRG tidligere i høst stanset også eksporten, og etter at DNO igjen fikk tre inn i avtalene etter rundt drøyt to uker, ble ikke eksporten gjenopptatt. KRG vil få en avklaring om hva som vil skje med inntektene.

Les mer: DNO kastes ut av Irak og Grønt lys for DNO

- Alle inntektene er mottatt av sentralmyndighetene i Bagdad, og vi venter på å få inntektene. Det har så langt ikke skjedd. Vi kan ikke gi noen ytterligere guiding på når dette kan skje, sier konsernsjef Helge Eide under pressekonferansen.

I tredje kvartal har DNO tatt avsetninger knyttet til forsinkede inntekter fra oljen i Irak. Avsetningene er på 396 millioner kroner og tilsvarer nærmere halvparten. Dette gjøres for å oppfylle regnskapsmessige hensyn, og både konsernsjef Helge Eide og finansdirektør Haakon Sandborg trekker frem at beløpet ikke gjenspeiler at selskapet forventer å få inn kun halvparten av pengene de mener de har krav på.

- Vi tror at de fordringene vil bli betalt, sa Sandborg under presentasjonen og viser til at dette gjøres for å reflektere usikkerheten knyttet til situasjonen.

Han forteller at de ikke vurderte å gjøre noen større avsetninger enn det de gjorde. Halvparten av utestående fordringer er en høy andel. I tiden fremover vil de se om noen av vilkårene for å ta avsetningene blir endret og vil se hva de vil gjøre i de påfølgende kvartalene.

- Vi har hatt en del diskusjoner om det og hva vi skulle gjøre. Det er ingen harde regnskapsstandarder man kan referere til for å fastslå hvilken avsetning man skal ta. Det en avsetning i henhold til forsiktige regnskapsmetoder, sier Sandborg.

Kan endre avsetningene
Han gjør det klart at avsetningen kan bli endret eller reversert på et senere tidspunkt. DNO skal ikke ha vurdert å ta fulle avsetninger knyttet til de manglende inntektene fra Tawke-eksporten. Sandborg viser til at det finnes ingen regnskapsstandard for hvordan dette skal gjøres.

Analytiker Trond Omdal i Arctic Securities sier til NA24 at analytikerne ikke legger så mye vekt på at avsetningene fra manglende inntekter blir så høye. Han merker seg at det ikke er noen overraskelse at DNO bokfører inntektene selv om de ikke har fått pengene. Dette gjorde de i andre kvartal og det gjør selskapet nå også.

Omdal trekker frem at et annet selskap i Kurdistan, Addax, ikke inntektsfører oljeeksporten selv om DNO nå gjør akkurat det.

Forhandler
Analytikeren trekker frem at resultatet havnet ellers på linje med estimatene til markedet.

Omdal poengterer at avsetningene ikke reflekterer mulig krav etter den pågående voldgiften. DNO er trukket inn for voldgiftsdomstol i London av to parter som hevder at de har interesse i produksjonsdelingsavtalen DNO har med de kurdiske selvstyremyndighetene. Kravet skal være på ti prosent utover DNOs interesse, mens selskapet har grunnet taushetsbelagte forhold ikke kunnet kommentere størrelsen på kravet eller hvem som har gått til sak med selskapet.

DNO sier at det pågår forhandlinger mellom Bagdad og de kurdiske selvstyremyndighetene for tiden, men Eide kan ikke gi noen avklaring på når eksporten vil gjenopptas.

Lokalt salg
I løpet av tredje kvartal havnet produksjonen til DNO på i snitt 44.500 fat per dag. Brorparten av dette kommer fra Tawke-produksjonen. Etter at eksporten har stanset opp har selskapet kun levert til lokalt salg i Nord-Irak ved siden av produksjonen i Jemen.

Det lokale salget har historisk utgjort rundt 6-7.000 fat per dag, men ligger i dag på nærmere 6.000 fat per dag. Helge Eide ønsker ikke å opplyse hvilken pris de oppnår, men vedgår at prisen ligger godt under markedspris. Han gir et anslag på at prisen de oppnår fra lokalt salg ligger mellom 25 og 30 dollar per fat.

Under presentasjonen gjentar både Helge Eide og finansdirektør Haakon Sandborg at de står finansielt rustet til å fortsette driften. Både lokalt salg i Irak og produksjonen i Jemen gir en god nok kontantstrøm slik at selskapet har finansiering til å fortsette. Likevel er suksesskriteriet for DNO å få pengene fra Bagdad.

- Med Jemen og lokalt salg er det ikke kritisk for oss å få på plass dette, men dette er noe vi ønsker å få på plass, sier Eide til NA24.

Analytiker Omdal peker på at de har kontantreserver slik at de kan finansiere driften.

Bygge tillit
En av oppgavene selskapet skal jobbe med fremover er å gjenoppbygge tilliten i markedet. I tillegg til å sørge for at markedsverdien også blir bedre for aksjonærene.

- Det vil vi gjøre ved å skaffe oss gode operasjonelle resultater. Det synes vi at vi har gjort i tredje kvartal. Vi har levert et veldig godt operasjonelt resultat. Vi har fått lagt saken med KRG bak oss, sier Eide til NA24.

Da striden med KRG pågikk for fullt kom det frem at DNO vurderer å notere selskapet et annet sted. Det kan skje enten ved at deler av selskapet skilles ut eller at hele selskapet forlater Oslo Børs.

Helge Eide forteller at dette er en prosess som ble påbegynt fra DNOs side før striden som oppsto høst. Likevel fikk bråket akselerert planene. Prosessen skal pågå fortsatt. London blir trukket frem som en av de beste kandidatene for en eventuell notering.

- Dette er fornuftig sett fra vår side. Det er stor interesse for store investorer i London, sier Eide.

Han forteller til NA24 at en børsnotering et annet sted enn Oslo Børs ikke er et av vilkårene for at KRG gjeninnsatte produksjonsdelingsavtalen med DNO.

KRG har sagt at de stiller seg positivt til denne løsningen, og har også oppfordret DNO til å gjøre det. Det kom frem da pressetalsmann Dr. Khaled Salih besøkte Norge for seks uker siden sa han til NA24 at dette er en løsning KRG vil se frem til.

Les mer: - Veldig synd om DNO forsvinner