De kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Irak har sendt et brev til styremedlemmene i DNOs datterselskap i Irak hvor det fremgår at selskapet suspenderes fra å drive i området i inntil seks uker. I mellomtiden vil de andre operatørene overta DNOs oppgaver.

Innen denne fristen må DNO rydde opp i det selvstyremyndighetene mener er bevisst misvisende informasjon om deres rolle. Hvis ikke vil myndighetene vurdere å stenge DNO ute, med eller uten kompensasjon, som det heter i et brev datert mandag.

Informasjonen er kommet frem i forbindelse med en tvist DNO har hatt med Oslo Børs.

En eventuell kompensasjon vil bli vurdert ut fra skaden myndighetene påføres, opplyses det. I brevet heter det videre at regionens oljepolitikk og omdømme er basert på full åpenhet og moderne, internasjonale standarder og at man slik har trukket til seg 35 selskaper fra 16 land.

Satsningen i Nord-Irak er avgjørende for DNO, og den usikre situasjonen i området har skapt stor usikkerhet rundt DNO-aksjen.

Ubehagelig søkelys på minister
Informasjonen det vises til indikerer at den kurdiske ministeren for naturressurser, Ashti Hawrami, var involvert i salget av en stor post DNO-aksjer til det tyrkiske oljeselskapet Genel Enerji i oktober 2008. Aksjene skal angivelig være kjøpt og videresolgt med gevinst.

Det er Hawrami som i dag har undertegnet brevet til DNO.

Truer børsen med søksmål
DNO har mandag kveld sendt ut en melding hvor selskapet går til harde angrep på Oslo Børs for å ha offentliggjort den kontroversielle informasjonen. Selskapet mener børsen har brutt sin taushetsplikt og offentliggjort misvisende og ufullstendige opplysninger.

I meldingen heter det videre at dette har fått alvorlige konsekvenser for DNO og at selskapet vurderer rettslige skritt mot Oslo Børs. Det kan bli snakk om betydelige beløp, ifølge meldingen.

Suspendert
Tidligere mandag ba DNO seg suspendert fra handel på Oslo Børs. Dette gjør Oslo Børs kun når det er feil pris på selskapet i markedet. Når Børsen anser at det er lik informasjon om et selskap ute i markedet, oppheves suspensjonen.

Mandag kveld sider børsens talsmann, Tor Arne Olsen, til NA24 at Oslo Børs vil ta kontakt med selskapet for å undersøke informasjonen fra de nordirakiske selvstyremyndighetene.

Deretter vil det tas en avgjørelse om DNO fortsatt skal være suspendert.

Offentliggjorde referat
Den siste stormen i selskapet kom etter at Oslo Børs offentliggjorde et referat fra Børsklagenemnda forrige torsdag.

Offentliggjøringen av referatet kom i forbindelse med at Børsklagemnda 17. september behandlet klagesaken om hvorvidt DNO har opptrådt i strid med reglene om informasjons - og opplysningsplikt i forbindelse med salg av 43,9 millioner aksjer.

Reaksjonen fra DNO kommer etter at detaljert korrespondanse i forbindelse med aksjetransaksjonen som utløste striden mellom Oslo Børs og DNO ble offentliggjort.