Gå til sidens hovedinnhold

DNO har kontaktet politiet

Har ikke hatt Økokrim på døren.

Etter at avisen Dagens Næringsliv begynte å skrive om hvem som sto bak kjøp av en aksjepost på 43,9 millioner aksjer DNO solgte for drøyt ett år siden, ble det et skikkelig rabalder. Det kulminerte i at de kurdiske selvstyremyndighetene (KRG) valgte å suspendere DNO fra de viktige produksjonsdelingsavtalene i Nord-Irak.

NA24 – din næringslivsavis

Bakgrunnen for den avgjørelsen var at DNO hadde påført et omdømmetap og dette måtte selskapet gjenopprette. Oslo Børs fikk raskt skylden for bråket siden de hadde publisert et vedtak fra Børsklagenemnden der det gikk frem hvem som var knyttet til kjøpet av aksjene. Opplysningene var frem til dette konfidensielle, men børsen så ingen grunn til å opprettholde denne avgjørelsen. I vedtaket kom det frem at den kurdiske ministeren for naturressurser Dr. Ashti Hawrami hadde en sentral rolle i kjøpet av aksjene.

Les mer: Ministerens rolle hemmelig og - Dette skulle ikke ut

Tok kontakt med Økokrim
Etter drøyt to uker ble KRG og DNO forlikte og det norske oljeselskapet kunne igjen tre inn i produksjonsdelingsavtalene med kurderne. Det ble etter hvert klart at det er en tredje part som kjøpte aksjene. Imellom tiden hadde Hawrami og KRG sittet på aksjene, men de hevder at dette ble gjort på vegne av Genel Enerji.

Det tyrkiske selskapet Genel Enerji dukket også opp som ny partner med KRG og DNO i produksjonsdelingsavtalene.

DNO har hele tiden hevdet at de ikke visste hvem det var som kjøpte aksjene, og har vist til at dette er en megler-til-megler transaksjon.

Oslo Børs har på sin side hevdet at DNO måtte informere markedet om hvem som var motpart da de solgte egne aksjer, og at selskapet har brutt både informasjonsplikten og opplysningsplikten. Dette har Børsklagenemnden kun gitt delvis medhold i, men børsen sendte over saken til Kredittilsynet som på sin side sendte den videre til Økokrim.

Konsernsjefen gjør det klart at det er DNO som har tatt kontakt med Økokrim, men at de ikke vet hva etterforskningen vil dreie seg om.

- Vi tok umiddelbart kontakt når de kunngjorde at de ville se på saken. Vi har nylig vært i kontakt og vi har ingen informasjon om hva fokuset for etterforskningen vil være på. De har ikke vært på våre kontorer. Kontakten mellom oss og dem har vært at DNO har kontaktet dem, sier Eide.

Økokrim etterforsker videre
Førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim bekrefter dette. Han opplyser at etterforskningen pågår, og at det gjenstår en del arbeid i saken.

- Det er ikke skjedd noe nytt i saken og etterforskningen forløper videre, sier Angell til NA24.

Han viser til hva Økokrim har sagt tidligere om hvem etterforskningen vil omfatte.

Les mer: Økokrim etterforsker DNO og Økokrim avviser DNOs kritikk

- Har dere vært i kontakt med Irak eller kurderne, og eventuelt når vil dere kontakte dem?

- Vi har ikke tatt kontakt ennå og jeg kan ikke si nøyaktig når det vil skje, forteller Angell.

Han kan bekrefte at det er DNO som har tatt kontakt med Økokrim i denne saken.

- De har ringt hit og sagt at de er villig å samarbeide med oss, og vi vil ta kontakt med dem ved en senere anledning, forteller Angell til NA24.

Svakt resultat
I tredje kvartal måtte DNO ta avsetninger knyttet til forsinkede inntekter. Avsetningene er på halvparten av inntektene fra oljeeksporten fra Nord-Irak. DNO har ikke fått pengene fra denne eksporten, og det er sentralmyndighetene i Bagdad som sitter med summene. Sentralmyndighetene forhandler med de kurdiske selvstyremyndighetene for å finne en løsning på fordelingen av inntektene. DNO regner med at pengene vil komme, men kan ikke si når det vil skje.

Les mer: Resultatsmell og Tar høyde for tapte inntekter

Konsernsjef Helge Eide og DNO jobber nå med å gjenoppbygge tilliten i markedet, og peker på at de har en god operasjonell utvikling. De har også fått gjenopprettet forholdet til KRG. Eide forteller under presentasjonen av selskapets tredje kvartal at de nylig har hatt møter med KRG og der diskuterte de fremtiden og ikke fortiden.

Kommentarer til denne saken