Oljeselskapet DNO International greier ikke å innfri resultatforventningene til tredje kvartal etter at selskapet melder at det tar avsetninger på 396 millioner kroner for mulige utestående betalingsfordringer.

Høyere oljepris førte til at driftsinntektene til DNO International i tredje kvartal steg til 950 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 324,5 millioner kroner samme kvartal året før. I tredje kvartal utgjorde de estimerte inntektene fra Tawke-feltet i Nord-Irak 714 millioner kroner.

Eide: - Sterke operasjonelle resultater
- Vi leverer sterke operasjonelle resultater for tredje kvartal, sier konsernsjef Helge Eide i DNO International, og viser til en gjennomsnittlig produksjon på 44.500 fat olje per dag som følge av oppstart av eksport av olje fra Tawke-feltet.

- Vi er også fornøyd med å konstatere at utviklingen på Bayoot i Yemen går i tråd med planen, og at produksjonen fra feltet er stadig økende, sier Eide.

Driftsresultatet endte på 148,3 millioner kroner i kvartalet, mot 26,9 millioner kroner samme periode året før.

Resultatet før skatt endte på 48 millioner kroner. Dette er en forbedring fra samme kvartal i fjor da resultat før skatt endte på 28 millioner kroner.

Lavere enn forventet
Resultatene er imidlertid svakere enn ventet. I følge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans forventet analytikerne at resultat før skatt skulle vise et overskudd på 438 millioner kroner, mens driftsresultatet var forventet å lande på 556 millioner kroner.

Driftsinntektene var anslått til å bli på 930 millioner kroner.

I resultatrapporten skriver selskapet at de gjenopptok leteaktivitet både i Yemen og Mosambik i løpet av tredje kvartal. Imidlertid har de kombinerte lete-og utviklingskostnadene falt betydelig sammenlignet med i fjor som følge av lavere aktivitet, og fastholder at selskapet fortsetter å fokusere på en stram kapitaldisiplin.