Omkring 98 prosent av aksjonærene i tungløftsrederiet Dockwise har valgt å benytte sine fortrinnsretter i reparasjonsemisjonen i selskapet. Det er klart etter en opptelling av tegningsresultatet i reparasjonsemisjonen.

Totalt har det kommet inn aksjetegninger på 86,3 millioner aksje på kurs 7,70 kroner.

Den høy tegningsgraden kan forklares med at aksjekursen i Dockwise har ligget over tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen den siste tiden.

Som følge av den høye tegningen i reparasjonsemisjonen forventer Dockwise å utstede det maksimale antallet aksjer styret har fullmakt til i forbindelse med den tidligere avholdte rettede emisjonen og emisjonen mot eksisterende aksjonærer som nå er gjennomført. Det medfører at tildelingen i den rettede emisjonen vil bli redusert i omfang.