Gå til sidens hovedinnhold

DOF klare med GEO-emisjon

Supplyrederiet DOF vil nå hente mellom 500 og 700 millioner kroner i en emisjon i sitt nye offshorerederi GEO ASA

DOF melder nå at de ønsker å plassere mellom 25,75 og 35,75 millioner nye aksjer i en emisjon i det nå heleide selskapet GEO ASA.Emisjonen skal tilføre GEO mellom 515 og 715 millioner kroner i en privat emisjon gjort på 20 kroner. Emisjonen vil bli lagt ut i markedet i morgen og forventes lukket allerede på fredag.Tilretteleggere er Enskilda Securities ASA og Pareto Securities ASA.Minimumstegning vil være 20.000 aksjer i emisjonen som blir rettet mot norske og internasjonale investorer.GEO prises før emisjonen til 1 milliard kroner, og emisjonsprovenyet skal gå til å finansiere videre vekst for selskapet som forventes notert på Oslo Børs i løpet andre halvår. DOF vil på sin side forbli majoritetsaksjonær med 58 til 66 prosent av aksjene avhengig av tegningen.GEO Group ble nylig kjøpt opp av DOF gjennom datterselskapet GEO ASA. Selskapet eid på oppkjøpstidpunktet fire subseaskip med 5 undervannsroboter sa, en Hugin AUV med tilhørende inspeksjonsutstyr.DOF vil i tillegg til GEOs eksisterende flåte legge inn seks lignende fartøyer inkludert en nybyggingskontrakt. DOF har mottatt aksjer i oppgjør for skipene, og disse er inkludert i den eksisterende aksjekapitalen på 50 millioner aksjer.Det er fartøyene Skandi Carla, Skandi Neptune, Skandi Inspector, Skandi Bergen, Skandi Patagonia og nybygget som DOF har lagt inn.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken