Den amerikanske valutaen faller videre på bred front.

Onsdag formiddag koster en dollar 5,84 kroner. Det er det laveste nivået siden 30. september i fjor og en svekkelse over det siste døgnet på 0,6 prosent.

I klartekst betyr det at din kjøpekraft når du drar på eksempelvis New York- tur blir vesentlig styrket. Den lave dollarkursen gjør det også langt billigere å kjøpe varer over internett som er priset i dollar.

Stigende optimisme - økt risikolyst
Valutaanalytikerne peker på at økt risikoappetitt fører til svekket dollar.

Tirsdag uttalte sentralbanksjef Ben Bernanke at resesjonen trolig er over, men at oppsvinget vil bli svakt og at det vil ta tid å skape nye arbeidsplasser. Uttalelsene fra den mektige sentralbanksjefen, samt sterke detaljhandelstall i USA, ble godt motatt, noe som har ført til kraftige reaksjoner i valutamarkedene.

- Både aksje- og rentemarkedet reagerte som ventet på de amerikanske nøkkeltallene, mens dollarreaksjonen var noe vanskeligere å tolke, skriver analytiker Maren Romstad i DnB Nor Markets i en rapport.

Hun viser til at umiddelbart etter tallene som kom i går styrket den amerikanske dollaren seg, noe som er i strid med reaksjonsmønsteret observert det siste året.

- Markedet syntes dermed i noe mer tvil til hvordan de positive makrotallene skulle tolkes for dollaren. Bedre enn ventede makrotall fra USA kan tolkes positivt ettersom markedene gradvis normaliseres, men samtidig reduseres etterspørselen etter dollaren som trygg havn. Utover i den amerikanske handelssesjonen ble derimot risikoappetitt igjen dominerende fokus i markedet, og dollaren svekket seg mot euro som så ofte før når børsene og risikoappetitten stiger, skriver analytikeren.

Forventer renteheving
Makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken peker på at dollar versus kroner fortsetter å falle cirka 4 øre over døgnet, både drevet av svekkelsen i dollar, men også av en styrkelse i kronen.

- Grunnene til kronestyrkelsen er trolig de samme som har styrket kronen i det siste: Forventninger om renteheving, fortsatt høy oljepris og generelt en relativt sterk fundamental økonomi, mener Syed.

Her er noen valutabevegelser onsdag formiddag:

USD-NOK: 5,8461
EUR-NOK: 8,5892
GBP-NOK: 9,6392
SEK-NOK:84,8300
DKK-NOK: 115,3100

Følg valutakurser