Gå til sidens hovedinnhold

Dollaren den største faren for tankmarkedet

Stortankmarkedet er for øyeblikket preget av solide fundamentale forhold, og mye ligger ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøe til rette for et nytt godt tankår. Den største trusselen kan bli dollaren

Etter et knallår for tankmarkedet er det ifølge Bassøe liten grunn til pessimisme blant tankrederne med tanke på 2004. De fundamentale forholdene gjør at rederne har gode grunner til å fortsette å være optimistiske mener skipsmeglerhuset.De peker spesielt på at veksten i verdensøkonomien nå ser ut til å være tilbake på rett spor, samtidig som en rekke av usikkerhetsfaktorene som påvirket tankmarkedet, i hovedsak positivt, ved inngangen til 2003, nå er borte.Bassøe mener også at veksten i etterspørselen etter olje er underestimert, og viser til at verdensøkonomien i 2004 er ventet å vokse med 3,5 prosent. Samtidig er oljelagrene kun marginalt over fjorårets bunnivåer, som Bassøe mener indikerer sterk underliggende etterspørsel.Når det gjelder flåteveksten så venter skipsmeglerhuset at den blir noe mer moderat i år. Nybyggsleveransene er ventet ned 20 prosent fra rekordnivået i 2003, samtidig som skrapingen ventes å bli høyere som følge av de nye utfasingsreglene for eldre tankskip.Bassøe mener at de rekordhøye prisene på opphuggingskandidatene kan friste redere til å gå mot utgangsdøren tidlig med sine eldste tankere.- Vi ser en relativt moderat vekst til tankflåten og kombinert med fortsatt styrke i etterspørselen bør ikke fraktavkastning i 2004 være dramatisk forskjellig fra 2003.Det er imidlertid skyer på tankhimmelen, og den største er ifølge Bassøe den stadig svakere dollaren. Skipsmeglerhuset mener at dersom den foreløpig rolige korreksjonen i dollar blir et dramatisk fall vil effekten være stor, og i hovedsak negativ.Bassøe viser blant annet til OPECs stadig bruk av den svake dollaren som et forsvar for å holde oljeprisen oppe over sitt eget prismål. Bassøe frykter at ytterligere oppgang i råvareprisene som følge av en svakere dollar kan i ytterste konsekvens bremse opp Kinas formidable vekst og dermed den økte etterspørselen etter maritime tjenester

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken