I forbindelse med fremleggelsen av regnskapene for tredje kvartal, melder Dolphin Interconnect Solutions ASA at selskapet har inngått en avtale om å fusjonere inn selskapet Best Media AS.

Gir cash
Fusjonen vil tilføre Dolphin hardt tiltrengt cash. Selskapet hadde nemlig kun 1,5 millioner kroner i kontanter ved utgangen av tredje kvartal. Dagens eier av Best Media vil i forbindelse med fusjonen yte det fusjonerte selskapet et lån på 5 millioner kroner. Best Medias aksjonærer vil gjennom fusjonen bli eier av 50 prosent av det fusjonerte selskapet. Dolphin har en markedsverdi på kun 5,8 millioner kroner på børsen.

Dolphin har også vedtatt å gjennomføre en rettet emisjon mot Best Medias-eiere på 300.000 kroner fordelt på 115.400 aksjer, som skal gjennomføres umiddelbart.

Fusjonen vil bli forelagt en ekstraordinær generalforsamling for godkjennelse. Dolphin levere infrastrukturløsninger for høy hastighets bruk av digitale medieapplikasjoner. Best media tilbyr på sin side digitale medietjenester over fibernett til privat- og småbedriftsmarkedet.

Nye underskudd
Dolphin har vært gjennom nok et kvartal med store tap og har lagt frem et resultat på minus 7,5 millioner kroner for tredje kvartal. Driftsinntektene har falt fra 5,5 millioner kroner i tredje kvartal i fjor til 1,8 millioner i årets tredje kvartal.

Det er gjennomført kostnadstiltak, men driftsresultatet endte på minus 4 millioner kroner, som er en halvering fra fjorårets tredje kvartal som viste minus 8,1 millioner på driften.