Gå til sidens hovedinnhold

Dom i omfattende investeringsbedragerisak

I Oslo tingrett ble det i dag avsagt dom i en omfattende investeringsbedragerisak

Tre menn ble dømt til fengsel i henholdsvis 3 år, 6 måneder og 5 måneder for grove bedragerier.Hovedmannen (en forretningsmann) ble i tillegg dømt til tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i 5 år. Han ble også dømt til å betale erstatning til fem investorer med til sammen 3 619 464 kroner. Erstatning til den ene av de fem investorene betaler han sammen med de to andre domfelte. Den fjerde tiltalte i saken ble frikjent, skriver Økokrim i en melding.De domfelte er dømt for å ha forledet en rekke investorer til å innbetale til sammen ca. 10 millioner kroner. Investeringene skulle bl.a. gå til finansiering/refinansiering av lån og til gebyrer/avgifter i forbindelse med pengetransaksjoner fra Nigeria. Investorene ble forespeilet stor fortjeneste. Lån ble ikke gitt, og pengetransaksjoner ble ikke gjennomført. Investorene har tapt de investerte pengene. Hovedforhandling i saken ble gjennomført i oktober-november 2003.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken