(SIDE2:) Tidligere i uken har vi skrevet om hvorvidt dommedagsfilmer er realistiske:

LES OGSÅ: Blir vi livsfarlige zombier?

LES OGSÅ: Blir vi knust av en komet?

Hittil har vi sett på dødelige virus og skumle himmellegemer. I dag ser vi på den katastrofen som virker mest reell for tiden: Klimatrusselen.

- Ikke troverdig
En katastrofefilm som har gjort mange redde, er «The Day After Tomorrow». Her rammes verden av en ny istid i løpet av kort tid. Mange mennesker dør av den plutselige klimaforandringen, og menneskeheten må belage seg på en helt ny livsstil.

Sigbjørn Grønås, professor i meteorologi ved Geofysisk institutt, UiB, svarer et klart nei på spørsmål om filmen er troverdig.

- Jeg tror at denne filmen har skadet klimaforskningens anseelse fordi den ble presentert som noe som kan skje, noe som klimaforskere stilte seg bak, sier han.

Realistiske muligheter
Han mener Al Gores film «An Unconvenient Truth» er mer realistisk.

- Den gir en god innføring i problemet global oppvarming, det vil si at kloden varmes opp som følge av at våre klimautslipp øker drivhuseffekten. Filmen er blitt kritisert, men i alt vesentlig er den realistisk, sier han.

Det er likevel ikke alt ved filmen du bør stole på.

- Den har dessverre med noe som kan minne om «The Day After Tomorrow» - som en mulighet. Her overdriver han etter min mening. Det meste av det andre i Gores film er realistiske muligheter, sier han.

Psykologisk feil
Gore gjør en psykologisk feil i filmen:

- Han viser kurver for hvordan konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren og temperatur ved jordoverflaten har variert gjennom istider og mellomistider. Så viser han den dramatiske økningen av CO2 etter den industrielle revolusjon og scenarier for kraftig økning i tiårene som kommer. Dette er riktig, sier han, men forteller videre:

- Han viser imidlertid ikke samtidig hvordan temperaturen vil øke ettersom konsentrasjonen av CO2 øker. Dette gjør folk selv ved å tenke at temperaturen øker tilsvarende. Men det er ingen lineær sammenheng. Om konsentrasjonen av CO2 blir dobbelt så høy som før den industrielle revolusjon, vil ikke temperaturen bli dobbelt så høy, men globalt omkring 3 grader høyere.

Må øke bevisstheten
Sønke Maus ved Geofysisk institutt, UiB, mener også at scenarioet i «The Day After Tomorrow» er totalt urealistisk. Men han påpeker at klimaendringene vil føre til store forandringer i vår livsstil, spesielt blant luksuriøse personer.

- Jeg håper at klimaproblemet kan øke bevisstheten om at alle mennesker har samme retter til begrensede ressurser og utslipp på jorda. Og dette medfører at vi må endre vår livsstil totalt. Helst i vår levetid. Med hvilket klima som helst, sier han.

Grønås mener det samme:

- Jeg håper på at verden vil kutte utslippene radikalt. EU og Norge har et mål om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader fra den industrielle revolusjon til år 2100, sier han, og forteller at det krever at vi innen 2050 endrer våre utslipp fra cirka 12 tonn per person i Norge per år til ett tonn per år.

- Politikere prøver å framstille problemet som at dette går greit uten å forandre livsstil. Jeg mener de allerede har gitt opp målet om to grader. Motsatt klimapolitikk er å leve som før og tilpasse oss endringene etter som de kommer, sier han.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!