Gå til sidens hovedinnhold

Dømt til millionerstatning

Konkursboet i et Larvik-rederi gikk til privat søksmål mot eierne. Nå må rederne ut med fem millioner kroner i erstatning.

- Det er veldig få slike saker i Norge, og saken bidrar til belyse et styres ansvar, sier advokat i konkursboet Joar Heide i advokatfirma Ræder til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

I Larvik Tingrett ble fire eiere i et rederi dømt til å betale fem millioner kroner for å ha drevet selskapet videre etter at det var teknisk konkurs eller insolvent (Se egen boks).

20 millioner
Ifølge advokat Heide i konkursboet drev rederiet videre etter at det var insolvent, det vil si etter at selskapet burde meldt oppbud for å ikke klare sine forpliktelser.

- Retten gav oss medhold på dette punktet, sier han.

Stevningen ble innlevert 19. januar og dommen falt 19. september. Kravet var i utgangspunktet på 20 millioner, men advokat Heide fikk medhold på fem millioner i erstatning, og saksomkostninger på 110.000 kroner.

- Selskapet drev virksomheten videre, og ble dømt på det. Vi tar dommen til etterretning, sier han.

Revisor dømt
Det rettes kraftig kritikk mot rederiets revisor, som også må betale 500.000 kroner innen to uker etter at dommen ble forkynt.

«Retten finner det sannsynliggjort at dersom revisor hadde overholdt sine plikter ville selskapets styre blitt presset til å inngi oppbud», heter det i dommen.

Sorenskriver Jens Kristian Elstad sier videre at det dermed foreligger årsakssammenheng mellom hans uaktsomhet og det ytterligere underskudd som selskapet pådro seg i alle årene med underskudd og minus drift.

Eierne er likevel tillagt større ansvar enn revisoren.

NA24 har ikke lyktes med å få en kommentar fra revisoren.

Larvik-rederne vil verken kommentere dommen eller om de kommer til å anke. Ankefristen er i slutten oktober 2006.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter