Gå til sidens hovedinnhold

- Kjenner ikke til noen andre enn Norwegian som gjør dette

- De har valgt å stå utenfor, det er det de rammes av nå.

Flyselskapet Norwegian er inne i en periode med til dels svært store forsinkelser som rammer passasjerene. I desember var ikke et eneste fly fra Bangkok til Oslo i rute, og kun fire av flyene fra New York holdt rutetabellen.

Forsinkelsene skyldes i stor grad kombinasjoner av tekniske problemer, det faktum at forsinkelser kan utløse hviletidsbestemmelser for besetningen - og at et stramt ruteprogram fører til følgeforsinkelser som er vanskelig å hente inn.

Hovedkonkurrenten SAS mener nå at Norwegian langt på vei rammes av egne valg.

- Alle flyselskaper blir utsatt for forsinkelser og tekniske problemer, men det handler om hvilke systemer du har for å ordne opp i dette. Selv om et fly blir stående på bakken i to dager, skal ikke det bety det samme som at passasjerene blir forsinket så lenge, sier SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen til Nettavisen NA24.

- Bare Norwegian

- SAS er medlem av Star Alliance, men vi er også medlem av IATA (International Air Transport Association). Dette er en sammenslutning av 244 flyselskaper, noe som er 84 prosent av de som flyr internasjonalt. Jeg kjenner ikke til noen som flyr oversjøisk som ikke er medlem av IATA, med unntak av Norwegian, sier Johansen.

IATA er en organisasjon som blant annet er med på å utarbeide internasjonale standarder, men jobber med systemer for å minimere konsekvensene når problemer oppstår.

- De regulerer hvordan flyselskaper skal kunne hjelpe hverandre når problemer oppstår, for å skjerme passasjerer så mye som mulig ved forsinkelser. De har en bakenforliggende administrativ infrastruktur som håndterer økonomiske mellomværende når en for eksempel må kansellere et fly og overfører passasjerer til andre selskaper. Vi overfører selvsagt til andre Star Alliance-selskaper, men også til for eksempel KLM og andre konkurrenter, sier informasjonssjefen.

- Rammes av eget valg

- Dette er nettopp for å ivareta passasjerenes rettigheter og behov på flyreiser, og det nyter man spesielt godt av når man flyr over lenger avstander. Det koster litt å være medlem, og en får både forpliktelser og rettigheter. Det er gjennom medlemskap i IATA at en kan håndtere irregulære hendelser på en skikkelig måte.

- Hadde de vært medlem, kunne de enkelt overført sine passasjerer til andre flyselskaper. Men de har valgt å stå utenfor, som blant annet Ryanair og EasyJet, og det er det de rammes av nå, sier Johansen.

- Ikke en løsning for oss

Norwegians informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen avviser denne kritikken.

- Vi har vurdert at dette ikke har vært en løsning for oss. Men vi kan også booke billetter til våre passasjerer, noe vi har gjort i flere tilfeller der det har vært ledige plasser å finne, sier informasjonssjefen til Nettavisen NA24.

- IATA-medlemskap har i utgangspunktet ingenting å si ut fra et passasjerperspektiv. Vi booker også med andre selskap ved behov, er det fullt så er det fullt, allianse eller ikke, sier påpeker han.

Ifølge informasjonssjefen er den senere tids hendelser derimot i ferd med å gnage på selskapets opparbeidede tillit. På kortdistanse har selskapet et godt rykte på seg, men Nettavisen NA24 har den siste tiden fått en rekke tilbakemeldinger fra lesere som nå kvier seg for å bestille langdistanseturer med flyselskapet grunnet alle problemene.

- Vi er avhengige av kundenes tillit og har som mål at vi skal være det foretrukne selskapet på langruter, så det er klart at den negative oppmerksomheten den siste tiden ikke er bra, sier Sandaker-Nielsen.

Den negative oppmerksomheten har derimot ikke gjort seg utslag i betydelige kanselleringer eller nedgang i bestillinger.

- Nei, vi kan ikke se at det har gjort noe utslag i bookingene.

Kommentarer til denne saken