Gå til sidens hovedinnhold

Dro inn 3,6 milliarder etter rabatt

Aker ASA og Kjell Inge Røkke har sluttført salget av nesten 5,5 millioner aksjer i Aker Kværner, men fikk ikke beste kurs.

Etter en book-building-prosess endte salgskursen 660 kroner pr. aksje, og salget omfatter 5,45 millioner aker Kværner aksjer. Provenyet fra nedsalget endte på 3,6 milliarder kroner.Boken ble stengt klokken 10.50 etter at det på forhånd var indikert et kursintervall på 650 til 670 kroner pr. aksje. Sett i forhold til gårsdagens sluttkurs for Aker Kværner måtte Røkke og Aker ut med en rabatt på 5,6 prosent i forbindelse med nedsalget.Salget gir en regnskapsmessig gevinst på 2,9 milliarder kroner for Aker ASA som etter salget vil sitte igjen med 40,1 prosent av aksjene i oljeservice- og industrikonsernet Aker Kværner.Kjell Inge Røkke er 67,8 prosent av aksjene i Aker ASA som er holding selskapet i Aker-strukturen.Intet ekstrautbytte

Aker skriver i meldingen i forbindelse med salget at de ikke gjør noen endringer i sin utbyttepolitikk i forbindelse med salgsgevinsten.- Salget frigjør likviditet, styrker balansen ytterligere og øker den finansielle handlekraften for industriell satsing, heter det i en melding.I forbindelse med aksjesalget har styret bekreftet at årlig utbytte fra Aker vil utgjøre mellom to og fire prosent av verdijustert egenkapital. Ved beregning av dette måltallet legges børskurs for selskapets aksjer til grunn.Aker Kværner kjøpte forøvrig 300.000 egne aksjer i nedsalget etter å ha meldt interesse for kjøp av inntil 550.000 egne aksjer. Selskapet eide ingen egne aksjer før transaksjonen.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden