Mesteparten av innholdet i De ti bud anses som relativt ufarlige. Ser man bort ifra de to første budene som omhandler ditt forhold til Gud, så snakkes det der stort sett om grunnleggende verdier de fleste skal stå inne for. Forbud mot drap, tyveri, løgn og utroskap er noe de fleste grunnleggende er tilhengere av.

Teknologi gjør oss løgnaktige
Men en ny studie fra Lehigh University i Pennsylvania viser at teknologien er i ferd med å gjøre oss litt mer likegyldige til fenomenet løgn. Forskere ved universitetet mener å kunne vise at e-post gjør det langt enklere for oss å lyve, og løgnene blir større om vi sender e-post i forhold til hvis vi hadde håndskrevet brev.

En gruppe masterstudenter fikk tildelt 89 dollar hver, og ble fortalt at de skulle fordele disse pengene mellom seg selv og en oppdiktet person slik de selv syntes passet.

Måtte velge kommunikasjonsmiddel
De fikk i oppgave å enten sende en e-post eller et håndskrevet notat til den andre, hvor de skulle fortelle hvor mye penger de hadde fått og hvordan pengene ble fordelt.

Resultatet var ganske oppsiktsvekkende: Hele 92 prosent av dem som skrev e-post løy, mens 64 prosent av dem som skrev brevet for hånd gjorde det samme.

Men det var ikke bare løgnandelen som var forskjellig. Studien viste også at e-post-senderne løy mye kraftigere enn de som skrev brevet for hånd. I snitt delte e-post-brukerne ut 29 dollar og fortalte at summen de fikk utdelt var 56 dollar – mens realiteten var 89 dollar.

De som skrev for hånd delte i snitt ut 34 dollar, og hevdet at de var tildelt 67 dollar.

- Lyver mer og kraftigere
- Det er ikke bare det at e-post er mer løgnaktig, men styrken av løgnen var betydelig større, sier assisstentprofessor Liuba Belkin, som er en av personene bak studien.

Som en oppfølger til studien fant de ut at jo bedre du kjenner personen du sender e-post til, jo mindre lyver du – men løgn er involvert uansett.

Dropper folkeskikk
I de siste årene har forskere som har sammenlignet e-post med andre typer kommunikasjonsmidler funnet ut at e-post ofte har en sammenheng med lavere mellommenneskelig tillit, mer negative holdninger og ikke minst mye mer utskjelling, der en rett og slett skriver støtende, pinlige eller uhøflige ting.

Alle som har stukket fram hodet sitt litt på internett de siste ti årene har trolig funnet ut at denne konklusjonen stemmer ganske godt, og fenomenet har også fått sitt eget begrep: «Flaming»