GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

E16 gjennom Valdres og over Filefjell trenger sårt en opprusting.

- Veien her er så dårlig og farlig, at Vegvesenets egen geolog har uttalt følgende til Valdres-avisen: «Vegen er tilrådelig å kjøre på en godværsdag», forteller daglig leder i Valdres Næringsforum Mikael Fønhus til Nettavisen.

- Hva med alle de andre dagene, med dårlig vær? Det er ingen tvil om at vi alle trenger en bedre, raskere og tryggere vei til Valdres! sier Fønhus.

Se bildeserie fra E16 i Valdres i bunnen av teksten

Les også:- Veien forfaller uten konsekvenser

Les også:- Katastrofal veibygging

- Siger 20 centimeter årlig
- På det verste siger veien 20 centimeter årlig, og Vegvesenet bare lapper på veien hvert år for å utjevne, påpeker Fønhus.

Han påpeker at strekningen gjennom Valdres er hovedveien mellom Oslo-Bergen, samt at veien er en lokalvei for mange innbyggere og hyttefolk.

- Jeg selv har barn som tar bussen her hver dag for å komme seg til skolen. Det er en viss bekymring. Jeg vet at lastebilsjåfører tar av seg sikkerhetsbeltet ved Bagnskleiva, i tilfelle lastebilen skulle kjøre ut av veien. Da har de i så fall en sjanse til å hoppe ut, før kjøretøyet raser ned ut i fjorden på rundt 100 meter, sier Fønhus.

Ordfører i Sør-Aurdal kommune, Kåre Helland (Sp), forteller til Nettavisen at Bagnskleiva er spesielt rasutsatt – hvor veien selv skal skli ut.

- Veien står jo på en 150 år gammel grunnmur, og her siger veien stadig og skaper brist i asfalten på flere centimeter. Her fyller Vegvesenet bare på med ny asfalt, og jeg vet at asfalten er så mye som 70 centimeter tykk på ett sted, påpeker Helland.

KÅRING: Norges verste vei. Fortsett å sende inn tips/bilder, flere finalister vil bli kåret.
Trykk her og send tips (husk begrunnelse og veinavn)

FINALIST 1:Dette er en bru på E6

FINALIST 2:- Her ramler riksveien i elva

FINALIST 3:«Vi vil ikke dø!»

FINALIST 4:- Her ryker det sidespil hver dag

- Frykter rasutsatte strekninger blir satt på vent
- Senest i fjor gikk det et nytt ras på strekningen Fønhus-Bjørgo, og Vegvesenet holdt veien stengt og drev rassikring, forteller Fønhus.

Opprustningen av E16 Fønhus-Bjørgo er planlagt finansiert delvis ved bompenger, og Vegvesenets handlingsplan legger til rette for oppstart i årsskiftet 2010-2011.

- Nå står vi i fare for at arbeiderne ikke kan starte før i 2012. Dette på grunn av at bompengeproposisjonen ikke vil bli utarbeidet før den siste del av opprustingsparsellen er ferdig regulert, noe som ikke ser ut til å være klart før slutten av 2010, sier Fønhus bekymret.

Når opprustingsparsellen er ferdig regulert mot slutten av 2010, vil bompengeproposisjonen ikke være klar før rundt høst 2011. Dermed betyr dette en oppstart i 2012.

Dette bekymrer både Fønhus og ordfører i Sør-Aurdal kommune, Kåre Helland.

- En bompengeproposisjon gir kun tillatelse til å ta inn bompengeinntekter, og sier ingenting om andre ting som byggestart. Derfor kan jeg ikke se noe i veien for at vi kan starte allerede nå, strekningen står jo oppført nå i NTP med anleggstart i 2010, påpeker Helland.

Sammen har de nå sendt en søknad til samferdselsdepartementet hvor de ber om en statsgaranti slik at bompengeselskapet kan etableres nå og byggestart kan skje i henhold til Vegvesenets handlingsplan.

- Vi håper virkelig ikke at strekningen blir utsatt, spesielt på grunn av rasfaren ved Bergsund, som har hatt to rastilfeller det siste året. Det er ingen omkjøringsvei her, bortsett fra en elendig grusvei til Leirskogen. Dette er et helt uholdbart alternativ, påpeker Helland.

- Næringslivet lider
Dårlig vei gir ikke bare problemer for innbyggere og hyttefarere.

- Viking redningstjeneste i Vang har hatt 100 tungbilbergninger hittil i vinter, de aller fleste på E16 over Filefjell, forteller Fønhus.

Hver berging betyr i snitt 2 timer trafikkstans.

- For næringslivet betyr dette at ferskvare til dagligvare blir forsinket, fersk laks forsinkes, byggevarer og stykkgods forsinkes og transportselskapene får store problemer med kjøre og hviletidsbestemmelsene, påpeker Fønhus.

Les også:Derfor er Sverige bedre enn oss

Les også:Dårlige veier i 90 år til

- Sykemeldinger på grunn av dårlig vei
Valdres Last AS og Torpa Bilruter AS har gjort et anslag over kostnader de har med at E16 er for dårlig på de to parsellene Filefjell og Bangskleiva.

- De har beregnet en årlig kostnad på 0,8 millioner kroner, og med 4 prosent rente gir dette en engangskostnad på 20 millioner kroner, forteller Fønhus.

Tine Meiereier Fossheim sin transportavdeling opplever opptil 50 prosent økning i sykefraværet i vintermånedene.

- Dette skyldes i hovedsak at veiene er dårlig. Bedriften opplever den dårlige veistandarden som et helse-, miljø- og sikkerhetsproblem, sier Fønhus.

Beitostølen Resort oppelver at deres gjester kommer over Sollihøgda og Bagnskleiva med opptil 3-4 timers forsinkelse fredagskveldene.

- Dette medfører økte kostnader, og dårlige opplevelser for kundene. Konkurrenten her er ikke Hallingdal, men Norwegian! sier Fønhus.

- Bedre vei gir økt verdiskaping
- Valdres har stor hytteturisme, som vi lever av. Vi har rundt 16.500 private hytter her, og 2,6 millioner overnattinger per år. For hvert gjestedøgn kjøpes det lokale varer og tjenester for 315 kroner. Dette betyr at det kjøpes varer og tjenester fra private hyttegjester for rundt 800 millioner kroner årlig, påpeker Fønhus.

Han forteller at Valdres Næringsforum antar at antall gjestedøgn ville ha steget med bedre og raskere vei til hytta.

- Da får man kortere reiseavstand, og økt tilgjengelighet. Dersom vi får 5 prosent flere gjestedøgn, gir dette rundt 40 millioner kroner i årlig økt verdiskaping. Med fire prosent rente, gir dette en nytteverdi av bedre vei på hele én milliard kroner! Dette viser hvor stor betydning E16 har for verdiskaping knyttet til hyttene, sier Fønhus.

Les også:Så treig er trafikken i Norge

- Frykter regjeringen ikke holder det den har lovet
Innbyggerne i Valdres har hatt en viss bekymring hengende sover seg de siste månedene.

- Vi fikk veien inn i Nasjonal Transportplan (NTP), og da ble vi glade og fikk store forhåpninger. Helt til finansdepartementet nå vil tilbake til «handlingsregelen», og nå frykter vi at regjeringen ikke vil prioritere veiutbygging slik den tidligere har lovt, sier Fønhus.

Han mener at det er helt uakseptabelt dersom dette skulle resultere i utsettelse med utbygging av E16 i Valdres og over Filefjell.

- E16 er så dårlig og farlig at satsingen i NTP er en minimumsløsning. Og vi må ikke glemme at uten vei så dør Valdres – både med tanke på bosetting og næringsliv. Vi må sikre at opprustningen av E16 ikke blir stoppet opp av eventuelle budsjettinnstramninger. NTP må jo følges opp, påpeker Fønhus.

Les også:Så lenge må du vente på gode veier

- Blir ikke mer penger til vei i framtiden
- Dersom regjeringen kommer fram til at vi ikke har råd til ny vei her nå, så har vi det heller ikke i framtiden, mener Helland.

Han legger et eksempel til grunn for sin påstand:

Fra 1991-1998 bygget vi ut E16 gjennom store deler av Sør-Aurdal med 27,9 kilometer vei. Kostnadsoverslaget ble satt til 97 millioner kroner, den faktiske kostnaden ble 107 millioner kroner.

- Det vil si at det gikk rundt 3,8 millioner kroner per kilometer vei, og vi fikk en flott vei som holder i lang framtid. Men hadde vi utsatt dette med 15 år, ville samme veistrekning ha kostet rundt 700 millioner kroner, på grunn av økte byggekostnader. Derfor mener jeg at det er bedre å ta 100 millioner kroner fra oljefondet i rett tid, i stedet for 700 millioner kroner senere, sier Helland.

Les også:Mil etter mil med dårlig vei

Han legger til: - Jeg krever en handlingsregel som at vi skal handle etter de vedtatte planer, og ikke ligge under for handlingsvegring.

- Planlagt start over Filefjell i 2010
- I statsbudsjettet framgår det at prosjektet E16 over Filefjell, Smedalsosen-Maristova-Borlaug, skal settes i gang høsten 2010 og åpnes for trafikk i 2013, forteller informasjonssjef i samferdselsdepartementet, Ivar Torvik, til Nettavisen.

Men vil pengene komme fram til dette prosjektet i tide?

- Vi kan ikke si noe ennå om pengene kommer. Men prosjektet er som sagt planlagt å starte høsten 2010, sier Torvik.

KÅRING: Norges verste vei. Fortsett å sende inn tips/bilder, flere finalister vil bli kåret.
Trykk her og send tips (husk begrunnelse og veinavn)

Se flere bilder av E16 i Nord- og Sør-Aurdal i Valdres her:
Foto: Lis M. Homdal / Nettavisen

2997