Resultatet for næringslivsnettstedet E24 forverret seg i fjor sammenlignet med året før.

Resultatet etter skatt endte på minus 3,2 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2008 var minus 1,6 millioner kroner, ifølge Journalisten.

- Resultatet reflekterer det svake mediemarkedet og det at vi valgte ikke å nedbemanne organisasjonen slik våre konkurrenter gjorde, skriver Per Valebrokk, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24, i en e-post til NA24 Propaganda.

Driftsinntektene endte på 30,5 millioner kroner i fjor, noe som var vel en halv millioner kroner mindre enn i 2008. Driftsutgiftene i 2009 minket med i overkant av 300.000 kroner til like under 17,1 millioner kroner i 2009. Driftsunderskuddet steg med i overkant av 1,7 millioner kroner til 4,686 millioner.

Avviser emisjon
Aftenposten og VG Multimedia ble for kort tid siden enige om at VG Multimedia blir eneeier av E24. Noe som innebærer at Aftenposten kaster kortene i selskapet, som de dro i gang i Norge.

Valebrokk avviser spekulasjoner om at egenkapitalen har blitt spist opp, og at en mulig emisjon er den egentlige grunnen til at Aftenposten kaster kortene.

- Nei, vi har en sunn balanse med egenkapital på 11,4 millioner kroner, det gir en egenkapitalandel på 70 prosent. Vi har ikke hatt og kommer ikke til å trenge en emisjon i E24. Aftenpostens begrunnelse for å selge sin eierandel i E24 får du ta med Aftenposten, opplyser Valebrokk.

Flytter ut fra Aftenposten
E24 ble lansert i april 2005, og har til nå vært et joint venture mellom Aftenposten og VG Multimedia. Overtagelsen skjer ved at VG Multimedia overtar Aftenpostens eierandel på 60 prosent.

Endringen på eiersiden kommer etter at Aftenposten i vinter satset på en egen seksjon for økonomistoff på nett og søkte etter egne journalister i forbindelse med denne.

E24 vil også etter overtagelsen være organisert som eget selskap og som egen merkevare, med egen ansvarlig redaktør, redaksjon og administrasjon. Aftenposten og VG Multimedia vil samarbeide om å sørge for en myk overgang hva innhold og trafikkdriving angår. Så snart det er praktisk mulig vil E24 samlokaliseres med resten av VGs virksomheter i Akersgaten 55.

E24 har et samarbeid om stoffutveksling med VG og Aftenposten. Dette samarbeidet har ikke vært en del av forhandlingene om eierandelen i E24, opplyses det. VG driver også økonomibladet Dine Penger.