(Bergensavisen): Et uhell kommer sjelden alene, sies det. Tidligere i år har BA omtalt at Veivesenet må endre kryssløsningen på Nordås som følge av sikkerhetskrav fra EU. Denne knuten er i ferd med å løse seg, men har sørget for at prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal blir forsinket.

Nå viser det seg at Fylkesmannens miljøavdeling har oppdaget at det befinner seg en meget spesiell øyenstikker i Endelausmarka.

Den nye E39 over Endelausmarka vil gjøre reisetiden fra Fjøsanger til Os bare 20 minutter lang, og har vært planlagt siden 1960-tallet.

Insektet som skaper plunder i maskineriet har et vingespenn på om lag syv centimeter, liker seg i myrer og nær vann, og er en av tre fredede norske libellearter. Navnet er Stor Torvlibelle.

Mye merarbeid, neppe forsinkelse
Siden øyenstikkerproblemet kom samtidig som EU-problemet, sørger ikke den isolert sett for en utsettelse av byggestarten.

- Planen er at vi skal få begge disse reguleringsendringene godkjent i løpet av 2012. I forhold til øyenstikkeren, skal vi få til en løsning som er god både for den, Os kommune og oss, sier prosjektleder Arne Eltvik i Vegvesenet til Bergensavisen.

- Dere planlegger nå å bygge en bro over våtmarksområdet der den bor. Vil det fordyre prosjektet?

- Vi har ikke startet å detaljprosjektere dette ennå, og vet ikke kostnadene. Vi skal klare å få til en løsning der det går ut på nesten det samme. Vi kan spare på å endre traseen. Dette ligger innenfor de usikkerhetsmarginer vi har, svarer Eltvik.

- Trasig
Prosjektet er estimert til 4,25 milliarder kroner, med en usikkerhetsmargin på ti prosent - altså 425 millioner kroner.

- Men hva tenkte dere da dere fikk høre om denne øyenstikkeren først etter at planene lå klare?

- Nei... Vel, det var jo trasig at dette ikke var kjent tidligere da, tenkte vi.

- Fører dette til mye ekstraarbeid?

- Vi har tråkket mye rundt i Endelausmarka for å se hvordan vi kan løse dette, men den virkelige jobben starter nå. Hvor mye dette vil utgjøre i timeverk, er umulig å anslå nå, sier han.

Mye insekter i området
Biolog hos miljøvernavdelingen til Fylkesmannen, Magnus Steinsvåg, fant øyenstikkeren. Han sier forekomsten på Endelausmarka er den viktigste på hele Vestlandet.

- Den var truet, nå er den fredet. Den er sjelden i Norge, men finnes andre steder i Europa. Akkurat denne populasjonen er stor, og har vært i området i alle fall ti år. Men den er isolert fra andre populasjoner og er derfor sårbar, sier Steinsvåg.

Han forteller at området er et av de rikeste på øyenstikkere i Hordaland. De har registrert 17 av 20 kjente arter der.

- Vil den store torvlibellen tåle trafikken?

Ja, så lenge larvene kan leve i vassdraget og de utvokste kan jakte mygg og andre byttedyr, går det bra. Et viktig element i forhandlingene har nettopp vært å sikre at vassdraget beholder tilførselen av vann, sier Steinsvåg.

Denne saken er levert av Bergensavisen.