Gå til sidens hovedinnhold

EDB fikk ikke solgt - legger ned

Den nye EDB-sjefen Endre Rangnes fikk ikke solgt selskapets konsulentvirksomhet, og nå legges hele forretningsområdet Konsulenttjenester ned

EDBs forretningsområde Konsulenttjenester avvikles med virkning fra første juli 2003. Det opplyser selskapet i en melding onsdag.Den regnskapsmessig effekt er foreløpig anslått til minus 21 millioner kroner som føres i andre kvartal. Av de om lag 300 personene som var ansatt i forretningsområdet ved årsskiftet vil 150 personer nå være tilknyttet de nye divisjonene i konsernet. Det betyr at 150 personer som var ansatt i konsulentdivisjonen ved årsskiftet nå enten har mistet jobben eller vil miste jobben.Rangnes har evaluert flere alternative løsninger, herunder salg av hele konsulentmiljøet i Oslo under ett.- Det er ikke mulig for oss å selge denne virksomheten til en attraktiv pris uten å inkludere i salget kompetanse som er strategisk viktig for oss, og som hører naturlig hjemme i det nye EDB-konsernet. En slik løsning er ikke verdiskapende og er derfor forkastet, skriver konsernsjef Endre Rangnes i en meldingSlik redegjør EDB for avviklingen:

* Det foretaes en nedbemanning av i underkant av 40 årsverk


innen Business Consulting i Oslo.*Konsernet trekker seg ut av konsulentvirksomheten i


Trondheim. Denne har ikke noen naturlig plass i konsernet,


men de 18 ansatte har kompetanse og et aktivitetsnivå som


gjør at de kan stå på egne ben som et selvstendig


selskap. Konsernet vil gi de ansatte bistand i denne


prosessen.*I forbindelse med avviklingen av forretningsområdet vil datterselskapene Dolphin og Stradec ikke lenger ha en naturlig plass i konsernet. Disse selskapene har samlet 45 ansatte. Det pågår forhandlinger om salg av datterselskapet Dolphin, som ventes avsluttet i juni. Dette elskapet har god lønnsomhet. atterselskapet Stradec har kke tilfredsstillende lønnsomhet, og ndelig beslutning om selskapets fremtid taes innen utgangen av juni.Øvrige ansatte i forretningsområdet har kompetanse som er strategisk viktig for konsernet, har tilfredsstillende lønnsomhet og relevant beskjeftigelse. Om lag halvparten av de ansatte hører naturlig hjemme innen forretningsområdet driftstjenester og overføres hit. Øvrige ansatte har kompetanse innen systemutvikling og prosjektledelse. Disse vil samordnes med tilsvarende miljø i EDB Telesciences som i dag løser slike oppgaver hos Telenor, heter det i meldingen fra EDB.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot