Forbrukerrådet har undersøkt 70 tilfeldig utvalgte boligprosjekter og funnet flere brudd på bransjenormen og andre kritikkverdige forhold.

Her er deres 10 tips til en god bolighandel:

1. Husk at den totale prisen er summen av innskudd og fellesgjeld

2. Ikke stol på "estimerte felleskostnader". Sjekk realismen. Ta høyde for økninger.

3. Vær skeptisk til avdragsfrihet.

4. Vær skeptisk til høy fellesgjeld og lavt innskudd.

5. Sjekk om borettslaget er tilknyttet sikringsordning for felleskostnadene.

6. Sjekk om det er planlagt vedlikeholdsarbeid som kommer til å øke husleien.

7. Velg borettslag som er bygget av seriøse firma.

8. Sjekk bodplass og garasje - ofte er det for smått.

9. Sjekk om borettslaget har et oppegående og fungerende styre.

10. Velg en megler som kan jobben sin. Krev å få svar på spørsmål. Dersom du er i tvil: Sjekk megleren svar.