Forbrukerrådet har de siste månedene gjennomført en undersøkelse av markedsføringen av 70 tilfeldig utvalgte borettslagsprosjekter.

Felles for alle er at leilighetene i prosjektene finansieres både med innskudd og fellesgjeld.

- Årsaken til at vi har gjort denne undersøkelsen, er det fokus som har vært på slike leiligheter den siste tiden, samt at vi fremover forventer å se et økende problem rundt betaling av husleie i slike prosjekter. Dette som følge av økende rente og at mange snart må begynne å betale avdrag på prosjektene, sier Geir Røed i Forbrukerrådet på en pressekonferanse.

Urovekkende e-post
Røed forteller om en e-post de mottok fra Svolvær boligbyggelag, der det sto:

«Vi har valgt å ikke antyde hva felleskostnadene vil bli når avdragene begynner å løpe. Dette fordi tallene blir store og kanskje skremmende.»

Det skulle illustrere hvilke problemer som kan oppstå for personer som har kjøpt leilighet med høy fellesgjeld, samt hvordan bransjen prøver å skjule reelle kostnader.

«Vi har valgt å ikke antyde hva felleskostnadene vil bli når avdragene begynner å løpe. Dette fordi tallene blir store og kanskje skremmende.»

Svolvær boligbyggelag

Oppgir fullstendig feil rente
Sammen med underdirektør Torgeir Øines har Geir Røed ledet undersøkelsen som har avdekket flere kritikkverdige forhold.

- Det alvorligste bruddet på markedsføringen er at hele 13 av de 70 prosjektene oppgir feil rente på fellesgjelden, sier Røed.

Røed forteller om flere eiendomsmeglere som har oppgitt en rentesats på rundt tre prosent, mens styringsrenten til Norges Bank har ligget på fem prosent eller høyere.

- Når vi kontaktet megleren sa hun at renten var feil, og at den egentlige renten var på seks prosent. Dette var et par måneder siden, men fortsatt har hun ikke rettet opp prospektet som gjaldt Kirkebakken i Grimstad, forteller Røed.

En dobling av renten ga i dette tilfellet en økning i renteutgiftene på 36.000 kroner i året, eller 3000 kroner i måneden. Et beløp som ville gjort et solid innhogg i de flestes økonomi.

Les også: 10 tips til en god bolighandel.

Strider mot bransjenormen
Forbrukerrådet mener markedsføringen av disse prosjektene er i strid med bransjenormen. De ber Forbrukerombudet følge opp de aktuelle sakene.

- Vi håper at Forbrukerombudet nå skjerper bransjenormen for eiendomsmeglere og tar inn nye krav, sier underdirektør Torgeir Øines til Nettavisen.

I tillegg til de 13 prosjektene som oppgir til dels ekstremt feilaktige renter, har åtte av prosjektene valgt ikke å oppgi noen rente i det hele tatt.

- Vi håper bransjen også følger opp og gjør grep. Dårlige boligprosjekt bør ikke se dagens lys. Flere av prosjektene vi har undersøkt har brutt bransjenormen og kanskje også markedsføringsloven, sier Øines.

Andre kritikkverdige forhold
Forbrukerrådet ramser opp en rekke andre kritikkverdige funn i undersøkelsen.

7 av prosjektene oppgir ikke størrelsen på fellesgjelden. Dette er i strid med bransjenormen.

2 av prosjektene oppgir bare netto bokostnader. Dette mener Forbrukerrådet er i strid med bransjenormen.

20 av prosjektene opplyser ikke hvor lang nedbetalingstid det er på fellesgjelden.

I 45 av 60 prosjekt som opplyser at det er avdragsfri periode, er det kun oppgitt månedlige bokostnader i den avdragsfrie perioden. Bare 15 av 60 meklere opplyser om hva bokostnadene er stipulert til også etter avdragsfri periode.

I 14 av 70 prospekt er det ikke oppgitt hvor store de enkelte rommene i leilighetene er i antall kvadratmeter.

Les også: 10 tips til en god bolighandel.

Les flere artikler om privatøkonomi her.

Har du dårlige erfaringer med leiligheter med høy fellesgjeld? Kommenter under.