19. juni 2020 ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for brudd på grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon (se faktaboks under).

Mandag kan han bli løslatt fra Kongsvinger fengsel, får Nettavisen opplyst.

Sammen med hasjsmugleren Gjermund Cappelen samarbeidet de om smugling av store mengder hasj til Norge i en årrekke. Jensen ble dømt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Men han har hele tiden nektet straffskyld.

Les også: Eirik Jensen hevder han er rammet av ulovlig politimetoder

Ble erklært soningsudyktig

Ifølge Nettavisens opplysninger vil løslatelsen i første omgang være et såkalt soningsavbrudd med en varighet på seks måneder.

STORT INTERVJU: Eirik Jensen fikk ikke se eller møte kjæresten på åtte måneder: – Hun sliter med hvor jævlig det er her

Jensen skal ha fått beskjeden for få dager siden etter også å ha vært innlagt på psykiatrisk avdeling.

– Han er løslatt med straffeavbrudd. Det betyr at han ikke er under Kriminalomsorgens kontroll eller alvor. Han kan ikke forlate Norge uten samtykke. Løslatelsen er medisinsk begrunnet, samtidig som han arbeider med gjenåpning av straffesaken, skriver advokat John Christian Elden i en mail til Nettavisen.

– Advokat Farid Bouras har ledet vårt team i arbeidet med løslatelsen, og det har vært intensiv jobbing det siste halve året, samtidig som vi ikke har kunnet kommentere dette offentlig underveis», skriver han videre.

SE VIDEO: Her ble Eirik Jensen pågrepet

Nettavisen er kjent med at Jensen i lang tid har jobbet for løslatelse fra fengsel. Han skal på et tidspunkt også ha engasjert to av landets fremste eksperter innen psykiatri. Rapporten de utformet var knusende.

Jensen ble erklært soningsudyktig.

Får ikke forlate Norge

Elden mener det har vært en grundig saksbehandling.

– Det er ingen tvil om at Jensen er soningsudyktig, og da følger det av norsk lov at man ikke kan sitte i fengsel. Tilstanden er i utgangspunktet varig, men revurderes hver sjette måned. Vi har prioritert løslatelsen og helsen så langt, men håper nå Jensen kan bli mer aktiv i arbeidet med gjenåpning av straffesaken, skriver Elden til Nettavisen.

– Kan du i korte trekk oppsummere hva det er som gjør at Jensen er soningsudyktig?

– Det er en helsemessig vurdering sett i sammenheng med det videre arbeidet med gjenåpning, der helsepersonell har foretatt en vurdering over det siste halve året, skriver Elden.

Nettavisen er kjent med at det er blitt diskutert om Jensen skulle løslates med fotlenke. Dette motsatte han seg kraftig mot. Etter det Nettavisen får opplyst er dette og andre tilsvarende vilkår ble frafalt.

Men to ting er klart:

  • Jensen får ikke forlate Norge.
  • Han må sove i hjemmet til kjæresten Ragna Lise Vikre på Hønefoss, som har vært bostedsadressen i flere år før han havnet i fengsel.

At han ikke kan forlate landet betyr at han ikke får vært på torpet han eier i Sverige.

SE VIDEO: Eirik Jensen raser i skjult lydopptak fra fengselet

Les også: Jensen leverte anmeldelse fra cellen – dette er de ti punktene han tar opp

– Helse skal man ta på alvor

Advokat Farid Bouras var klokken 13.00 mandag ettermiddag på vei til Kongsvinger fengsel for å bistå med det rent formelle med løslatelsen.

– Jeg mener at Kriminalomsorgens beslutning er riktig. Vi har jobbet lenge med dette og det har vært en krevende prosess. Begjæringen om løslatelse er tidligere avslått to-tre ganger, så det var en lettelse at det gikk i orden nå, sier Bouras til Nettavisen.

Han ønsker ikke å gå konkret inn på hva som ligger i at Jensen løslates av «helsemessige årsaker»

– Tiden som er gått siden han kom i fengsel i juni 2020 og hans alder har nok spilt inn. I tillegg er det en del andre parametere som gjør at man ser alvorlig på saken. Helse skal man ta på alvor. Det dreier seg om menneskeliv, sier Bouras.

Jensen har i tidligere intervjuer med Nettavisen tatt til orde for at han kan komme til å begå selvmord.

– Jeg vil ikke kommentere om dette har noe å si for løslatelsen, sier Bouras.

– Nå er fokus å få ham ut fra fengselet og hjem i sin egen seng.

Fikk avslag

Det er ukjent når løslatelsen faktisk skjer, får Nettavisen opplyst, men den kan skje allerede mandag.

Etter Nettavisens opplysninger begjærte Jensen seg løslatt i fjor sommer, men allerede etter få dager var tilbakemeldingene fra saksbehandleren i Kongsvinger fengsel svært negative. Kriminalomsorgens regions Øst fattet endelig avslag på begjæringen.

Men nå har de snudd og et vedtak blir formalisert mandag.

– Det blir fattet et vedtak om soningsavbrudd i dag, det er av helsemessige årsaker, bekrefter regiondirektør Stig Meisler Storvik til Nettavisen.

Hva som er årsaken til at Region Øst har snudd er usikkert.

– På grunn av lovmessig taushetsplikt.

Siden Jensen ble dømt i 2020 har han for det meste sittet i Kongsvinger fengsel, utenom to relativt korte opphold på psykiatrisk avdelinger på Ahus Lørenskog og Ahus Skedsmo.

Nettavisen har vært i kontakt med Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe. Han ønsker ikke å kommentere saken.