Hensikten med konferansen var å løfte fram problemstillinger som vil være viktige for Forsvaret i tiden framover, deriblant hvordan klimaendringer vil påvirke den regionale og globale sikkerheten vår, samt Forsvarets evne til å tilpasse seg det nye sikkerhetspolitiske landskapet.

Ifølge Kristoffersen må ledere av store organisasjoner være sitt ansvar bevisst og innse at vi nå lever i en historisk tid.

– Vi må forstå det. Vi må be om unnskyldning. Jeg må også be om unnskyldning til ungene mine. Og grunnen til at jeg mener vi må be om unnskyldning, er fordi det er to ting jeg mener vi skal slippe å diskutere i 2022, sier Kristoffersen på FFIs klima- og sikkerhetskonferanse.

– Det ene er at atomvåpen igjen er på agendaen. Vi snakker om atomvåpen. Russland bruker atomvåpen aktivt. De tester sine atomvåpen. Vanligvis på høsten, sier han.

Kristoffersen viser også til russiske atomvåpenøvelser som ble avholdt i forkant av annekteringen av Krim-halvøya i 2014 og invasjonen av Ukraina i februar i år.

– Det har en avskrekkende effekt. La oss være i fred. Det er et signal om at vi ikke skal blande oss inn med å true å bruke det eneste våpensystemet som leverer mer enn det lover. Det er totalt ødeleggende, understreker forsvarssjefen.

Les også: Anerkjent professor: – Så mange mennesker klarer jorden å forsyne

Skuffet over manglende nedrustning

Deretter uttrykker Kristoffersen skuffelse over at atommaktenes nedrustningsavtaler har stagnert de siste tiårene. Flere nedrustningsavtaler har blitt avviklet de siste tiårene, og senest denne måneden ble det kjent at planlagte nedrustningssamtaler mellom USA og Russland ble utsatt på ubestemt tid.

– At vi ikke har kommet videre etter 1990 med å tydelig redusere antall atomvåpen og få bukt med dette her, er en eksistensiell trussel mot menneskeheten, sier han.

På 1980-tallet var det om lag 70.000 kjernevåpen i stormaktenes atomvåpenarsenal. Nedrustning har ført til en betydelig reduksjon, men det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI frykter imidlertid at nedrustningen er i ferd med å bli reversert.

SIPRI konkluderer i en rapport at det er stor fare for at verden er på vei mot en ny atomopprustning. Per i dag er det om lag 12.700 kjernevåpen fordelt på ni atommakter, estimerer SIPRI.

Forsvarssjefen er tydelig på at avskrekking med kjernevåpen virker.

– Det er trist at vi fortsatt er der. Heldigvis har det ikke blitt brukt siden 1945, men det er så ødeleggende at den diskusjonen bør man ta. Det er en eksistensiell trussel, sier forsvarssjefen.

Atomvåpen har blitt brukt kun én gang i krig. Det skjedde i august 1945 da USA slapp atombomber over Hiroshima og Nagasaki.

– Tror vi skal lytte til Greta Thunberg

Forsvarssjefen sier videre at utviklingen med klima og miljø utgjør den andre eksistensielle trusselen vi står overfor i 2022.

– Det er ingen trusler som er sannsynlig brukt som er verre enn det som skjer med klima og miljø. Det er en eksistensiell trussel mot planeten vår, og vi tar det ikke innover oss. Det må vi be om unnskyldning for fordi vi har absolutt ikke gjort nok. Og det her krever radikale grep, sier han.

Les også: Kinas ambassade raser mot MDG: – Det er en fullstendig løgn

Forsvarssjefen sier at klima- og miljøutviklingen vil påvirke hele sikkerhetssituasjonen og at klimaendringer vil stille nye krav til den fremtidige sikkerhetspolitiske innretningen av Forsvaret. Han omtaler klimaendringer som en snikende trussel som vi er nødt til å ta innover oss.

– Før alt går ad undas, kommer dette til å skape stor uro, sier han.

– Vi må tenke enda mer bredt rundt Forsvarets oppgaver for å kunne håndtere konsekvensene av klimaendringene som skjer.

– Med denne dystopiske bakgrunnen, som jeg mener er helt reell, så mener jeg at det også er muligheter hvis vi tar de rette valgene og faktisk gjør noe, og ikke bare snakker om det. Jeg tror vi skal lytte til Greta Thunberg fordi hun representerer ikke bare seg selv. Hun representerer en utålmodig generasjon som forventer at vi skal gjøre noe, og hvis vi ikke gjør noe, så kommer til det til å alvorlige utfordringer framover, sier han.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har gjort seg svært bemerket i den globale klimadebatten. Allerede i 2018 startet hun med skolestreiking for klimaet, noe som førte til den internasjonale bevegelsen «Fridays for Future».

Les også: Greta Thunberg: – På tide å styrte Vestens kapitalistiske system


Roser forsvarssjefens åpenhet

Grethe Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp har lenge vært en engasjert stemme i kampen mot atomvåpen. Hun roser forsvarssjefen for å snakke såpass åpent om atomtrusselen verden står overfor.

– Jeg synes dette var veldig fint sagt fordi vi er helt sulteforet på ærlig og oppriktig tale om den trusselen som atomvåpen utgjør. Forsvarssjefen snakker ærlig og åpent om sine følelser og tanker rundt atomvåpen. Han snakker også om å si unnskyld til sine egne barn, noe som viser at dette betyr noe for ham, sier Østern til Nettavisen.

– Han uttrykker utålmodighet over manglende nedrustning av atomvåpen, noe vi ikke hører fra regjeringen. Og så etterlyser han kriseforståelse. Han sier at kriseforståelsen ikke er der, og det er sant og alvorlig, sier Østern.

Østern sier at Kristoffersen på ingen måte utfordrer regjeringens atomvåpenpolitikk med sine uttalelser.

– Men det han sier blir likevel oppsiktsvekkende, fordi vi hører verken statsministeren eller utenriksministeren snakke om behovet for kjernefysisk nedrustning generelt eller om at de vil si unnskyld til barna fordi de ikke har gjort nok, sier hun.