(Side2): Jovisst, de fleste av oss har vært der. Vi har sittet på skolebenken med klamme hender, og revet oss i håret av frustrasjon for eksamensoppgaven vi har fått servert.

Når du sitter der og skriver så det ryker av blyanten, og klokken tikker ubønnhørlig mot deadline, kan det i det minste være greit å ha oversikt over hva du egentlig har krav på under eksamensperioden.

Visste du for eksempel at du har krav på å ha med deg følge under muntlig eksamen, om du skulle ønske det?

Betal semesteravgift

I samarbeid med Landsorganisasjonen i Norge (LO) har Norsk Studentorganisasjon (NSO) laget en egen brosjyre, med en grundig og oversiktlig redegjørelse for hvilke rettigheter du har som student, blant annet under eksamensperioden.

Vi tok oss derfor arbeidet med å samle noen av de viktigste punktene, så det blir lettere for deg som student å vite hva du egentlig kan forvente av eksamensperioden, og hva du kan kreve av studiestedet ditt.

Hvilke, og hvor mange eksamner du skal ha, samt hvor mye hver karakter blir vektlagt, skal det bli informert om i studieplanen til skolen din. Der skal det også stå hvilke arbeidskrav som må være gjennomført før du kan gå opp til eksamen, og få eksamen godkjent.

Det viktigste er imidlertid at du har betalt semesteravgiften. Om denne ikke er betalt kan skolen ta fra deg retten til å gå opp til eksamen. Du er imidlertid ikke pålagt å betale materiellavgiften, og det er derfor ingen gyldig grunn til å nekte deg å gå opp til eksamen.

Krav på selskap

Om du skulle komme for sent til eksamensdagen på grunn av uforutsette årsaker du ikke har mulighet til å kontrollere, som for eksempel forsinkelser i offentlig transport, er du nødt til å få en bekreftelse på forsinkelsen av eventuell konduktør eller bussjåfør.

Du vil da stille sterkere på eksamenskontoret om du ønsker tilgang til eksamenslokalet, eller en ny og utsatt prøve. Skulle du bli syk på eksamensdagen er du nødt til å en sykemelding fra lege for å ha rett på ny og utsatt prøve.

Om du derimot skulle ha behov for en forlenget eksamenstid er du nødt til å ha en legeerklæring som forklarer hvorfor det er nødvendig med en utsatt frist. Legeerklæringen kan ikke være mer enn ett år gammel, og er nødt til å leveres innen skolens gitte tidsfrister.

Ettersom muntlige eksamner er offentlige, betyr det at du har muligheten til å ta med deg en venn eller forelder, om det føles tryggere enn å møte opp alene.

Sensur og klagerett

Ved enhver form for eksamen eller karakter som blir stående på vitnemålet, skal det oppnevnes to sensorer. Den ene sensoren er nødt til å være ekstern, uten en tilkobling til skolen.

Karakteren skal settes senest tre uker etter avsluttet eksamen, og som student har du rett til å få en begrunnelse for den satte karakteren. Fristen for å søke om en begrunnelse er én uke etter at du har blitt gjort kjent med karakteren.

Om du derimot skal klage på begrunnelsen for karakteren, er det lurt å be om å få begrunnelsen tilsendt skriftlig, slik at du har noe referere til i klagen.

Om du skulle stryke på eksamen, har du som student vanligvis rett til å gå opp til eksamen opptil tre ganger i samme fag, med unntak av enkelte praksissteder med andre retningslinjer. Dette skal studiestedet opplyse om i eksamensforskriften.

Om du lurer på noe mer, kan du laste ned hele brosjyren her.