Selv om det er bred enighet blant økonomene om at sentralbanksjef Øystein Olsen vil senke styringsrenten ved rentemøtet torsdag, strides de lærde om hvor lav renten til slutt vil bli.

Siden oljebremsen traff norsk økonomi har Olsen svart med å halvere styringsrenten til 0,75 prosent, og sentralbanken signaliserte selv ved forrige korsvei at det var muligheter for flere kutt.

Fra norsk økonomi har nøkkeltall og temperaturmålere bekreftet den svake utviklingen, samtidig som sentralbanker ute har senket rentene ytterligere og den norske kronen har styrket seg siden årsskiftet.

Les: – Ikke bind renta nå
Les også: Sjeføkonom: - Norsk næringsliv har stagnert
Les også: - Vi er farlig nær nullstreken i norsk økonomi

Krever dobbelt rentekutt
En standard rentereduksjon på 0,25 prosentpoeng holder ikke, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen. Han argumenterer for at Øystein Olsen bør servere et dobbelt så stort kutt.

Et viktig poeng er ifølge sjeføkonomen situasjonen i kredittmarkedene, der stigende risikopremier gir økte renter for låntagere.

- Det er slik at det er såpass mye kaos i kredittmarkedene for tiden at bankene har vanskelig for å hente innlån. Jeg tror at med et kvart prosentpoeng ned, må fortsatt store deler av næringslivet belage seg på å betale økte renter fremover. Skal næringslivet få hjelp, må man ta i mer enn det, sier Andreassen.

- Hadde det vært slik at vi kunne regne med at et kvart prosentpoeng ville gi et voldsomt løft i boligpriser eller en voldsom svekkelse av kronekursen, kunne man si at en kvarting ville holdt. Men det gjør det ikke. Da sitter vi igjen med at anbefalt politikk må være kutt på et halvt prosentpoeng, fortsetter han.

Argumenter om å spare på kruttet avvises av Andreassen.

- Det er bedre å ta et halvt prosentpoeng nå enn bare la seg drive avgårde med små hjelpeløse rentekutt.

Les også: Rentemarkeder tror på nullrenter i over 10 år

- Dette rentekuttet kan være det siste
Men ikke alle er enig at tilstanden i norsk økonomi vil kreve så mange flere rentekutt. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror at et rentekutt denne uken kan bli det siste i denne omgang fra Øystein Olsen. Grunnen er at Jullum tror Norge kan være forbi det verste.

- Vi tror faktisk at dette rentekuttet kan være det siste. Det er basert på at vi tror at mye av den verste motvinden i norsk økonomi er bak oss, og at ting etter hvert vil begynne å bli bedre. Jeg tror også oljeprisen vil stige. Vi holder en knapp på at dette blir det siste kuttet, sier sjeføkonomen.

Norges Banks pengepolitikk er ifølge Jullum ekstremt stimulerende, og han ser risikofaktorer som kan dukke opp i et lavrenteregime.

- Man ser at det er sterk vekst utenfor oljenæringen og kanskje også at motvinden fra oljesektoren er i ferd med å bli litt mindre. Det indikerer at politikken er stimulerende nok, og at man kanskje bør la tiden gå litt. Det er ikke mye av nedbemanningen i oljesektoren du kan kompensere for med rentekutt likevel. Det er ikke ønskelig å blåse opp gjeld og boligpriser heller, mener Jullum.

Tror Olsen vil unngå Draghi-repetisjon
I storbanken Nordea, som nylig la frem prognoser om null i styringsrente innen utgangen av året, tror sjeføkonom Kjetil Olsen at Norges Bank vil senke den såkalte rentebanen, som viser hvordan renten sannsynligvis vil bli fremover.

Et klart signal fra Norges Bank om fremtidig nullrente er likevel for tidlig, mener han, blant annet på grunn av reaksjonen på den europeiske sentralbankens tiltakspakke. Tross kraftpakken, styrket euroen seg brått og kraftig, da sentralbanksjef Mario Draghi sa at det ikke var utsikter til enda flere rentekutt.

- Jeg tipper at Norges Bank får med seg dette. Det er ikke bare nivået på renten, men også retningen som betyr noe i markedet. Det gir et argument for å porsjonere ut, og ikke ta ut alt med en gang. Man nærmer seg også null, det er snakk om negative renter, man kommer inn i et område hvor pengepolitikken blir mindre effektiv. Derfor tror vi ikke de vil signalisere nullrente enda, men holde muligheten åpen for at det kan skje, sier Olsen.

Spår pengetrykking
Man skal ikke lenger enn til vårt naboland Sverige for å finne en sentralbank som graver enda dypere i verktøykassen, og deretter har kommet opp med såkalte kvantitative lettelser, som innebærer storstilte kjøp av verdipapirer for å presse markedsrentene ned. Slike utradisjonelle tiltak vil tvinge seg frem også her hjemme, er Andreassens spådom.

- Jeg tror det er helt uunngåelig. Det er bankobligasjoner de må kjøpe. Men Norges Bank er ikke der enda. Vi må ned i nullrente eller lavere før det kommer noe slikt. Norges Bank kvier seg for å gi det som i praksis er direkte lån til bankene, men det er det vi trenger, og det er det vi vil få, før eller siden, mener han.