Nettavisens nye, faste nettmøter med forbrukerekspertene i Help Forsikring får sin debut i dag. Hver måned blir det et nytt tema der advokatene vil svare på akkurat det du lurer på.

Les hva ekspertene svarte nederst i artikkelen. Månedens tema var hytte.

Les presentasjonen av Help-teamet her.

Typiske tvistesaker
Nettavisen skrev tirsdag om Nina som fortsatt ikke har fått hytta som skulle vært overlevert henne for et halvt år siden.

Men det finnes også mange andre eksempler på ting som kan gå galt rundt hyttekjøp og andre hytterelaterte ting.

Under følger et par saker Help har jobbet med den siste tiden. Kjenner du deg igjen eller har andre hytteproblemer?

Setningsskader ga omfattende merarbeid
To vennepar kjøpte hytte i Telemark. Hytta var forholdsvis ny og fremstod som velholdt. Etter overtakelse kom overraskelsen. Kjøperne oppdaget at det hadde oppstått setningsskader og at skadene var under utvikling.

De kontaktet da Help forsikring som rekvirerte takstmann. Han konkluderte med at det måtte gjøres et omfattende arbeid for å gi hytta tilstrekkelig støtte.

Help fremsatte krav om utbedring/prisavslag. Kjøperne mottok senere et tilbud på en minnelig ordning fra eierskifteforsikringsselskapet. Etter forhandlinger ble det fremsatt et tilbud kjøperne var godt fornøyd med.

Gikk konkurs, tok pant i hytta
Rett før salget besluttet namsfogden å ta pant i fritidseiendommen, fordi selgeren ble slått konkurs. Hytta ble dermed overbeheftet, og kjøper risikerte å bli ansvarlig for selgers gjeld.

Kjøper kontaktet Help forsikring. Etter forhandlinger ble utleggsforretningene slettet og salget gjennomført som normalt. Overtakelsen ble utsatt med halvannen måned, og kjøper ble tilkjent forsinkelsesrente på drøyt 11.000 kroner.

Vann til 45.000 kroner
I hytteprospektet var det opplyst at den årlige avgiften på vann og avløp skulle være under 3000 kroner. Da kjøperen av hytta endret bruksklassifisering fra ”utleiehytte” til ”privathytte” tilkom det en avgiftsøkning på 45.000 kroner fra vann- og avløpsselskapet.

Først nektet selgers eierskifteforsikringsselskap å betale ut noe. Deretter tilbød selskapet seg å betale 20.000 kroner for å komme til en ”minnelig løsning”.

I tredje reklamasjonsrunde gikk eierskifteforsikringen med på å betale hele kjøpers avgiftsøkning.

Ekspertsvarene
Har du opplevd ekstreme hyttehistorier du gjerne vil fortelle Nettavisen om? Send oss en mail.

Under følger svarene fra Help forsikring.

Disclaimer:

Det tas forbehold om at omstendigheter knyttet til enkeltsaker kan legge føringer på det enkelte saksforhold som advokaten ikke kjenner til. Rådene fra Nettavisens ekspertpanel er gitt på generelt grunnlag, og/eller basert på de opplysninger som fremkommer av lesernes spørsmål. Advokatene kan ikke holdes ansvarlig for de rådene som gis.