Sommeren 2007 ble endelig planen om drømmehytta spikret for Nina og hennes familie på fire. Tomten på Rauland var kjøpt inn, og kontrakten på bygging av hytta ble underskrevet med en utbygger Nina hadde fått gode skussmål på.

Men gode referanser var ingen garanti for godt arbeid, skulle det vise seg.

Nina forteller sin skremmende historie i Nettavisen, men vil ikke ha sitt fulle navn på trykk siden hun fortsatt er i tvist med utbyggeren.

EKSPERTHJELPEN: Nettmøte onsdag klokken 13. Send inn dine hyttespørsmål til Nettavisens eksperter nederst i artikkelen.

«Det var umulig å få tak i prosjektlederen for hytta.»

Nina

Det ble avtalt at hytta skulle være ferdig 1. oktober 2007.

- I ukene før overtagelsen virket alt normalt, og vi gledet oss til å overta og kose oss på hytta gjennom høsten og vinteren, forteller Nina til Nettavisen.

Hun hadde stengt tannlegepraksisen sin i uken etter overtagelsen for å kunne ta seg en etterlengtet ferie på den nye hytta. Det skulle vise seg kun å bli en frustrerende uke med tapte arbeidsinntekter.

Ante ugler i mosen
To uker før nøkkeloverrekkelsen begynte hun å ane uro.

- Det var umulig å få tak i prosjektlederen for hytta, og ved en tilfeldighet fikk jeg etter hvert høre at han hadde sluttet, og at en ny hadde overtatt arbeidet, sier Nina.

Garasjen ikke godkjent
Da hun møtte opp til avtalt tid 1. oktober var det ingen av de ansvarlige personene i firmaet som dukket opp, og hytta var langt fra ferdig. Kun den nye prosjektlederen var der, og Nina måtte forklare ham alle detaljer om hytta på nytt.

- Den nye prosjektlederen nevnte i en bisetning at garasjen vi hadde avtalt bygd ikke hadde fått godkjenning av kommunen, men at han ikke visste noe mer om det. Vi ble sjokkert over at ingen hadde gitt oss informasjon tidligere. Vi hadde fått inntrykk av at alt var i orden siden de søkte allerede i juli, forteller hun.

«Han virket jordnær og flink. Like etter fikk vi vite at han var sagt opp.»

Nina

Nytt håp, ny nedtur
Et nytt møte ble avholdt uken etter, og et nytt håp om overtagelse av hytta ble tent.

- En ny mann var på plass for å ta seg av saken vår. Han virket jordnær og flink. Men den gang ei. Han rakk å holde et møte til i slutten av november, men uken etterpå fikk vi vite at han var sagt opp, sier Nina.

Utbygger i økonomisk skvis
Da var ny overtagelse satt til 15. desember, men du trenger ikke akkurat være synsk for å forutse at heller ikke den datoen ble overholdt. Dessuten tok saken en ny vending.

- Det viste seg at utbygger slet økonomisk. Vi hadde satt inn hele kjøpesummen på meglers konto, men nå så vi oss nødt til å forskuttere hvitevarer, elektriker og mye annet for at byggingen av hytta skulle kunne fortsette, forklarer Nina.

Fikk hjelp av Help forsikring
I forbindelse med dette ble saken så komplisert at megleren ikke lenger ville uttale seg om forskjellige saksforhold. Nina fikk vite at hun risikerte å tape alt hvis hun forskutterte pengene.

- Vi var helt rådville og utslitte. Men heldigvis hadde vi tegnet forsikring da vi inngikk kjøpskontrakten. Uten denne støtten ville dette vært et uoverkommelig mareritt for oss. Nå får vi gratis advokathjelp og har dermed de nødvendige ressurser til å kjøre en sak mot utbygger, uten at det medfører noen økonomisk risiko for oss, sier Nina.

Advokatene i Help forsikringvil hver måned svare på spørsmål fra Nettavisens lesere. I morgen svarer de på spørsmål om hytteproblemer, og du kan sende inn dine spørsmål nederst i denne artikkelen.

«Det er fortvilende at utbygger kan behandle deg på denne måten.»

Nina

Lovte å betale hotellopphold
Etter at heller ikke overtagelsesfristen den 15. desember ble overholdt, gikk det slag i slag med nye utsettelser. Da det viste seg at hytta heller ikke kunne bli tatt i bruk i vinterferien, fikk familien forsikringer om at utbygger ville betale hotellopphold for tapt bruk av hytta.

- Dagen før vi skulle dra spurte de om det var greit at vi bodde på en hytte istedenfor, siden hotell ble så dyrt. Det var greit nok. Men samme dag som vi skulle dra fikk vi beskjed om at de ikke klarte å få tak i noen hytte, at de hadde kontaktet advokat, og at de ikke ville betale noe form for opphold for oss i det hele tatt i vinterferien, sier Nina.

Det endte med at familien likevel dro og la ut penger for oppholdet.

- Det er fortvilende at utbygger kan behandle deg på denne måten. Jeg har gang på gang lovet barna mine at hytta snart er ferdig, men like mange ganger har jeg måttet skuffe dem, sier Nina.

«Alt har vært kaos fra ende til annen.»

Nina

Kaos fra ende til annen
Hun oppsummerer hele situasjonen slik.

- Alt har vært kaos fra ende til annen. Det var fra starten av utarbeidet detaljerte beskrivelser av hytta, men ingen ser ut til å ha satt seg ordentlig inn i dem. Gang på gang må de forklares på nytt. Det har vært en rekke utskiftninger av både håndverkere og andre i tilknytning til byggingen. Det er svært frustrerende å måtte bruke tid og krefter på å reise opp til hytta hele tiden for å fortelle nye folk de samme tingene, og jeg har tapt mye i arbeidsinntekt på dette, understreker Nina.

Hytta fortsatt ikke ferdig
Utbygger har nå gått med på å betale halvparten av hotellopphold og tapte arbeidsinntekter, men Nina håper hun med hjelp av Help kan få alt hun mener å ha krav på.

- Det verste av alt er uansett at hytta fortsatt ikke er ferdig et halvt år etter opprinnelig overtagelse, fortviler hun.

Nina har et lite håp om at familien kan ta hytta i bruk til påske, men da hun var oppe forrige helg gjenstod det fortsatt mye arbeid.

Se selv i bildekarusellen nederst i artikkelen.

Vil få erstatning
At Nina kommer til å få erstatning fra utbygger er det ingen tvil om, ifølge Help forsikring. Spørsmålet er bare hvor stor den blir.

- Utbygger er forpliktet til å betale dagmulkter, så striden står om erstatning utover dette for de nevnte forhold, sier advokat Tore Strandbakken i Help til Nettavisen.

Han har brukt rundt 50 timer på saken til Nina, men utelukker ikke at det tilslutt vil ende opp med det dobbelte.

Flere lignende saker
Strandbakken sier at Help ser flere eksempler på at det oppstår forsinkelser uten at utbygger er villig til å erkjenne det ansvaret som loven og kontrakten pålegger dem.

- I en tilsvarende sak fikk Help nylig rettens medhold i krav om både dagmulkt og erstatning på grunn av forsinkelse hos utbygger. I denne saken avviste utbygger alt ansvar. Utbygger har nå anket denne saken til lagmannsretten, men retten vurderer å nekte anken fremmet fordi den åpenbart ikke vil føre frem, forteller Strandbakken.

Send inn dine spørsmål
Onsdag klokken 13 kommer advokatene i Help til Nettavisen for å svare på dine spørsmål vedrørende hyttesaker. Svarene finner du her.

Har du opplevd ekstreme hyttehistorier du gjerne vil fortelle Nettavisen om? Send oss en e-post.