Ferske tall fra Obos viser en oppgang i januar på 5,5 prosent på landsbasis og altså hele 7 prosent i Oslo,

– Dette var mer enn forventet. Prisene pleier å stige i januar, men dette var mer enn vanlig, og må ses i lys av at Obos-prisene falt over fire prosent i Oslo i desember, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

– Vi regnet med prisstigning i januar, men kanskje ikke så mye som sju prosent. Meglerne våre rapporterer om stor aktivitet og mange som går på visninger, supplerer adm. direktør Hans Anders Skjølberg i Obos Eiendomsmeglere.

I snitt har Obos-prisene i hovedstaden steget med 3,9 prosent i januar de ti siste årene, slik at oppgangen i år er nesten det dobbelte av hva den pleier å være.

Prisfall fra januar 2022

Men, på grunn av prisfallet gjennom høsten 2022, har prisene på brukte Obos-leiligheter i Oslo de seneste tolv månedene falt 1,5 prosent. På landsbasis er prisene ned 1,1 prosent fra januar 2022 til januar 2023.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 76 335 kroner i Oslo-området i januar, og 65 579 kroner på landsbasis.

Obos-prisene falt kraftig i desember, men Obos-tallene svinger mye mer enn det totale eiendomsmarkedet. Dessuten er desember en måned med små volumer, så utslagene kan bli ekstra store. Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Kraftig økning i salget

Aktiviteten i boligmarkedet tok ifølge Monsvold seg, kraftig opp i januar, etter en laber desember. De samme sgianlene gir DNB Eiendom (se under). Antallet omsetninger i januar i år var også høyere enn i samme måned de to årene før.

– Dette kan tyde på at mange valgte å utsette leilighetskjøpet til over nyttår, i påvente av oppmykingen i utlånsforskriften. Den bidrar til at flere kan få låne mer enn før, sier Monsvold.

Sjeføkonomen tror ikke boligprisene vil fortsette å stige mye utover året:

– Selv om prisveksten ble frisk i januar, forventer vi at økte utlånsrenter, høye levekostnader og mange usolgte boliger vil dempe prisveksten fram mot sommeren, og at den blir svakere enn den pleier. Vi anslår at prisene ved utgangen av året vil være rundt to prosent lavere enn i desember 2022 på landsbasis.

I Oslo tror vi på rundt tre prosent prisfall. Det skyldes at renteøkningen slår hardere i hovedstaden som følge av høye boligpriser og høy gjeld. L

DNB Eiendom er onsdag ute med en oppdatering før Eiendom Norge kommer med januartallene til fredag. Og DNBs hovedpoeng er at kjøperne er tilbake i markedet.

God start overalt

– Våre egne tall viser at det har vært en god start på året i nær sagt hele landet, sier adm. direktør Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom i en melding .

Januar er normalt en god salgsmåned og også den måneden der boligprisene stiger mest. En økning på 3 prosent er ikke uvanlig, men i januar i fjor var oppgangen på hele 4,8 prosent. Det var den sterkeste januaroppgangen som noensinne er målt, men det skyldtes også det nye regelverket om krav til tilstandsrapporter.

Det blir langt fra den samme oppgangen i år, boligmarkedet snudde i høst. Men ut fra egne tall venter DNB Eiendom en sesongjustert prisnedgang på mellom 0,7-1,0 prosent. Det vil i praksis si at prisene har steget en del mindre enn det som er vanlig for måneden.

Men DNB melder om flere interessenter, flere visningspåmeldinger og flere budgivere. Lettelsene i utlånsforskriften som kom før jul, har slått positivt ut for boligkjøperne, selv om det er utsikter for flere rentehevinger og en fortsatt sterk generell prisvekst.

På hold i høst

Antall usolgte boliger går ned, og boliger som har ligget ute en stund, blir solgt.

– Det er nok en del som satte kjøpsplanene på hold i høst som nå har kommet tilbake til markedet. Det legges ut bra med boliger om dagen, og generelt ser vi at det nå selges flere boliger enn det legges ut, sier Sørestrand-Hansen.

Og i Oslo har det vært bra trykk, spesielt i Oslo øst. Bergen og Vestlandet har også hatt en god start på boligåret.

– I Bergen ser vi nå at det legges ut flere boliger enn det blir solgt, og boligene selges raskt med et snitt på under 20 dager. Også i Trondheim og Oslo ligger snittet på under 20 dager, sier Sørestrand-Hansen.

Flertallet av boligene i Norge selges ifølge DNB Eiendom nå rundt prisantydning. Avviket er mindre enn i fjor høst da boligprisene falt markant de fleste steder.

Tatt ned forventningene

– Mitt inntrykk er at de som skal selge bolig også har justert forventningene til salgspris som følge av utviklingen i fjor høst. Å gå ut med riktig pris er helt avgjørende for interessen og tiden det tar å få solgt.

Sørestrand-Hansen mener at alt tyder på at vi får et stabilt boligmarked de neste månedene med tilnærmet flat prisutvikling. DNB Markets spådde nylig i sin seneste konjunkturrapport at boligmarkedet snur til våren, men at det ikke blir noen rask prisoppgang.