Den nye debatten om særbehandlingen av elbiler engasjerer familien Jacobsen i Asker.

De er en familie på fire i etableringsfasen, og flyttet til Asker da det ble for dyrt med bolig i Oslo.

Samtidig kjøpte de elbil.

Må være foregangsland
- Norge trenger å være et foregangsland for miljøsatsinger. Om ikke for egen skyld, så for godvilje fra det internasjonale samfunnet.

- At vi blir rike og feite på at vi eksporterer olje som forurenser verden, kan føre til misnøye mot Norge på sikt. Men ikke hvis vi også tar ansvar motsatt vei. Vi er avhengige av internasjonal favør, mener elbileier Jacobsen.

Enormt salg
Ny statistikk viser at det ble solgt 2.292 elbiler i fjor, slik at det totalt ruller vel 5.500 elbiler på norske veier.

Rundt halvparten av bilene ble solgt i Oslo og Akershus, mens elbiler er for helt spesielt interesserte i Finnmark og Sogn og Fjordane.

Statistikken viser at det også er betydelig salg i Rogaland og Hordaland.

Se tallene her:Heidundranes elbilsalg i 2011

Lave avgifter, kollektivfelt
Elbiler har lavere avgifter, parkeres gratis på kommunale parkeringsplasser og kan kjøre i kollektivfeltet.

Dette er gulrøtter politikerne har vedtatt for å stimulere folk til å kjøpe og kjøre elbiler, fremfor forurensende biler.

Jacobsen, som blant annet har utdannelse i IT og arbeider i telekombransjen, mener det er helt på sin plass - fordi man trenger noen til å gå foran for å få til tekniske forandringer.

- Mange lo når iPhone kom til verden. Få ler nå. Det samme ser vi skje med elbil. I 2011 kom det for alvor elbiler på markedet som med unntak av rekkevidde, ikke står noe tilbake for de tradisjonelle bilene. Nissan Leaf har plass til fem voksne og barnevogn i bagasjerommet.

- Dette er bare starten, vel å merke hvis myndighetene fortsatt legger til rette for utviklingen, mener Jacobsen, som mener det er trist at det brukes mye tid og penger på diskusjon om lyndog mens veinettet fortsetter etterslepet. - Om 15 år er bil kanskje det mest miljøvennllige, uten en infrastruktur den kan benyttes på.

«Innovatører»
- De som kjøper elbil i dag er innovatører. De betaler prisen for at neste generasjon kan kjøre null-utslippsbiler med lang rekkevidde, enten det er elbil eller andre løsninger.

- Å kjøpe elbil i dag er som å kjøpe mobiltelefon. Til neste år er den antagelig avleggs, likevel fullt brukbar. Det tar tid å vende et helt samfunn, eller verden for øvrig, om til å tenke at elbil og andre null-utslippsbiler kan være et reelt alternativ til dagens bilpark. Da må det langsiktige incentiver til, mener elbileieren i Asker.

SSB ut mot elbiler
Nylig rykket en forsker i Statistisk Sentralbyrå ut mot elbilene, og hevdet at fordelene er skattelette til de rike .

- Elbilpolitikken stimulerer til at flere husholdninger skaffer seg to biler, og den stimulerer til at disse husholdningene sykler og går mindre, og bruker mindre kollektivtransport, og i stedet kjører mer bil, hevder SSB-forsker Bjart Holtsmark.

Elbileiere har to biler
SSB-forskerens synspunkter finner ingen gjenklang hos elbileieren.

- Det har vært sagt at elbiler gjør at man har to biler, og det er kanskje sant. Men man hadde da oftest to biler fra før. Og det stemmer heller ikke at elbil blir bil nummer 2. Tvert imot er det slik at de aller fleste som skaffer seg elbil bruker denne mest både i tid og antall kilometer, forteller Jacobsen.

- Det argumenteres for at kollektivfeltet fylles opp av elbilene. Det er nok langt igjen til det, kapasiteten er god.

- Å forsvare hvorfor taxiene kan bruke dette feltet er verre. En fjerning av taxiene fra kollektivfeltet vil kanskje også ha den bonusen at politikere og næringstopper blir utålmodige for å få bygget mer vei. De vil jo slite med å rekke jobben, som oss andre, sier humrer den engasjerte elbileieren.

- Og det beste av alt; om incentivene fortsetter, vil politikerne sakte, men sikkert måtte erstatte melkekua som bil og veier er for staten. Det har vært en ond sirkel vi må ut av. Teknologien går fremvoer, og da må vi evne å tilpasse oss i takt med den.