Gå til sidens hovedinnhold

Elbiler skal passere gratis, men får likevel regning i bomringen

- Det kan virke urimelig, ikke minst irriterende, for noen som ifølge lovverket kan passere gratis.

Elbiler har en lang rekke særfordeler, hvorav en av de viktigste utvilsomt er gratis passering i bomringen.

På nettsidene til Norges største bompengeselskap, Fjellinjen, kan man lese følgende: «Elbiler er fritatt betaling i hele Norge.»

Men om du trodde du kunne ta en elbil og kjøre gjennom bomringen uten å få en regning tilsendt i postkassen som alle andre, tar du feil. Elbiler som ikke har betalt depositum for en AutoPass-brikke og spesielt søkt om en «fritaksavtale», får regning tilsendt som alle andre.

Hver passering blir da fakturert med samme takst som alle andre biler - selv om bompengeselskapet vet at det er snakk om en elbil som ikke skal betale. Alle elbiler har registreringsskilt som starter på EL, og bompengeselskapene benytter registreringsnummeret for å finne adressen til eieren slik at faktura kan sendes ut.

«Fritaksbestemmelsene for miljøvennlig kjøretøy er lovbestemt og gjelder per i dag hydrogen- og elbiler. [...] Det er kun hvis du tegner fritaksavtale at du ikke vil motta faktura for passeringer. Uten fritaksavtale er du nødt til å søke om fritak hver gang», skriver Fjellinjen.

Begrensninger i systemene

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Foss Chistensen i Fjellinjen sier til Nettavisen at det er begrensninger i datasystemene som gjør det slik, og det er ingen planer om å gjøre noe med det.

- Fritak i bomringen kan ikke belages kun på registreringsskilt med «EL» med det datasystemet vi har i dag. Det er også andre grupper som har fritak i bomringen i Oslo og Bærum, og det er samme regel for alle: Man må ha en avtale og brikke i bilen for å automatisk få fritak, sier hun.

Til tross for at selskapet bruker penger på å sende ut regninger til elbileiere, slettes fakturaene hvis en kontakter selskapet i etterkant.

- Det vil medføre lavere administrasjonskostnader for oss om alle elbileiere skaffer seg en brikke enn om vi må sende ut faktura og deretter motta henvendelser fra kundene. Det koster også mer i administrasjon å behandle bildepasseringer enn brikkepasseringer. Dermed vil mer av pengene gå til utbygging av vei og kollektivtrafikk, utvikling som også vil komme elbileierne til gode, sier Foss Christensen.

- Kan virke irriterende

Hos Norsk Elbilforening er problemstillingen velkjent.

- Dette er ikke en ukjent sak for oss. Vi oppfordrer alle elbilister til å skaffe seg bombrikke, nettopp for å unngå å kaste bort tid med kundehenvendelser til ulike bomaktører, sier leder i foreningen, Snorre Sletvold, til Nettavisen.

- Akkurat Fjellinjen skal ha ros for at de sletter slike krav enkelt ved henvendelse, det er ikke alle bomselskapene som er like enkle - uten at jeg skal henge ut enkeltselskaper. Grunnen til at man får krav, er visstnok at bildestrømmen fra passering leses maskinelt og at systemet ikke filtrerer ut EL-skilt, selv om det ikke burde være vanskelig å gjøre før fakturering skjer. Fakturering skjer bulkvis og ikke etter hver enkelt passering, påpeker han.

Han forteller at systemet virker frustrerende for mange.

- Det kan virke urimelig, ikke minst irriterende for noen som ifølge lovverket kan passere gratis. Derfor oppfordrer vi alle elbilister om å legge kr 200 i et depositum.

Ikke nok å registrere seg ett sted

Om du som elbileier har registrert deg ett sted, er det ingen automatikk i at du slipper å betale bompenger likevel

- Det at du har brikke er ingen garanti for at elbilister får krav. Er ikke bombrikken registrert i alle bomanlegg risikerer man å få krav i posten. Grunnen er ulike databaser. Man må aktivt be om at brikken skal gjelde i alle autopass bomanlegg, da utveksles abonnementsdata. Det hele er en liten avhuking i systemet som burde vært satt som standard, sier han.

- Ikke for å lure

Elbil er for svært mange en «bil nummer to», og for mange elbileiere er det derfor relativt vanlig å oppleve at regninger fra bompengeselskapene uansett kommer i postkassen for den andre bilen.

Foss Christensen avviser at systemet er laget for å få lure uoppmerksomme bilister til å betale for bompasseringer som egentlig skal være gratis.

- Vi avviser selvfølgelig at systemet er slik for å lure noen. Fjellinjen har fått i oppgave å kreve inn offentlige midler i form av bompenger fra Statens vegvesen, og vi jobber målrettet for at dette skal oppleves som både korrekt og enkelt for bilistene å forholde seg til, konkluderer hun.

Kommentarer til denne saken