Gå til sidens hovedinnhold

Dette er elbilens store sjokktall

Er dette spikeren i kista for alle fordelene for elbiler?

SSB-forsker Bjart Holtsmark har blitt elbilforkjempernes store skrekk. Tidligere i høst publiserte han en ny rapport som igjen gikk til angrep på elbilpolitikken i Norge, hvor han argumenterer for at subsidiene de mottar på ingen måte er fornuftige.

Les også: - Elbiler bør ikke være gratis

Men i en ny SSB-kommentar går Holtsmark virkelig til frontalangrep mot elbilene. Han mener elbilene fra alle tenkelige synspunkter er en dårlig idé, og forsøker å sparke beina under ethvert argument for elbilene.

Hovedpunktene hans er følgende:

  • Som CO2-reduserende tiltak er elbiler 1300 ganger dyrere enn alternativene i best tenkelige situasjon.
  • Elbiler har opp til dobbelt så høyt CO2-utslipp som en bensinbil
  • De helseskadelige utslippene fra kullkraftverk, som står for majoriteten av strømproduksjonen i verden, er verre enn de lokale utslippene fra bensin- og dieselbiler, selv om utslippene skjer utenfor byene.
  • Elbilens økonomiske fordelerfører til mer biltrafikk - og sørger for at at elbileiere legger seg til vaner som ikke inkluderer kollektivtrafikk. På lang sikt vil elbiler føre til større behov for nye veier, mens kollektivtransporten taper.
  • Elbiler er et sidespor fra de virkelige langtidsløsningene, men med satsing på dette nå låser man seg til en dårligere løsning.
  • Det er lite som tyder på at masseproduksjon av dagens dårlige batteriløsninger fører til utvikling av ny batteriteknologi.

En av de store stridsspørsmålene når det kommer til elbiler, og spesielt elbiler i Norge, er hvor vidt elbiler er en nullutslippsbil eller ikke.

Stavrum kommenterer: - Norske elbiler har null utslipp

Forskere regner gjerne på utslippene fra elbiler basert på den såkalte EU-mixen av kraftproduksjon, som er snittutslippet av all kraftproduksjon i Europa - og gjerne kullkraftverk som ekstremtilfeller. Elbilforkjempere viser på sin side til at Norge i svært stor grad har produksjon av vannkraft som anses som ren energi, og at elbiler i Norge dermed ikke har utslipp.

Dette argumentet kjøper ikke Holtsmark.

Siden Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet er det ikke mulig å si at elbiler er rent i Norge, mens det er forurensende i Europa. I slutten av august sendte Statnett ut en pressemelding der de fortalte at de i uke 33 satt ny eksportrekord for norsk strøm til Europa. 618 GWh ble sendt ut til resten av Europa på én uke. Samtidig importerer vi strøm på vinteren. Å sette landegrenser på strømproduksjonen er dermed meningsløst.

Ekstrautslipp uansett

Et annet vanlig argument for at elbiler uansett er mer miljøvennlige enn bensinbiler, er at det er store utslipp forbundet med utvinning, raffinering og transport av olje for bensinbiler. Heller ikke dette kjøper Holtsmark. Han viser til to rapporter som har sett på dette.

- Notter m. fl. (2010) og Helms m. fl. (2010) viser at miljøbelastningen av selve produksjonsprosessen ikke er vesentlig forskjellig for elbiler og bensin- og dieselbiler. Batteriproduksjonen medfører visse miljøbelastninger som man unngår ved produksjon av bensin/dieselbiler. I tillegg er det CO2-utslipp og miljøproblemer både knyttet til utvinning og transport av fossil energi som brukes i kraftverk og raffinering og distribusjon av bensin og diesel. Man kan derfor få et rimelig godt bilde av de to teknologienes relative CO2-egenskaper ved å nøye seg med å sammenligne utslipp knyttet til forbrenning av bensin/diesel i bilmotoren med utslipp knyttet til forbrenning av fossil energi i kraftverkene, slår Holtsmark fast.

Mer fra Nettavisen:

Skyhøyt utslipp

Og det er der grafen fra toppen av artikkelen kommer inn i bildet:

Elbilbestselgeren Nissan Leaf har et omtrent dobbelt så høyt CO2-utslipp som en Toyota Prius om en ser på elektrisk produksjon fra kullkraft, og en anelse høyere forbruk om en ser på snittutslippet fra all elproduksjon i Europa.

Dermed er elbil som et co2-reduserende tiltak globalt sett meningsløst.

Et tap, selv med de beste forutsetninger

Men selv om en skulle si at Norge i praksis er selvforsynt med strøm, og at elproduksjonen i Norge dermed er nærmest CO2-fri, mener Holtsmark at elbiler er et svært lite effektivt CO2-reduserende virkemiddel.

I et tenkt tilfelle for en typisk elbileier i Asker utenfor Oslo som benytter bilen primært til pendling, samt noe småkjøring, har Holtsmark regnet på hva dette reelt sett koster det offentlige i subsidiering.

- Samlet provenytap for det offentlige kommer følgelig på om lag 48 000 kr/år. Samtidig regnet vi ut at dette hadde redusert fossile CO2-utslipp med anslagsvis 0,6 t/CO2. Prisen for reduserte utslipp er altså i dette tilfellet rundt regnet på 80 000 kr/t/CO2. CO2-prisen i kvotemarkedet er til sammenligning i skrivende stund på litt under 60 kr/t/CO2.

- Virker mot sin hensikt

Holtsmark er ikke nådig i sin dom over norsk subsidiering av elbiler.

- Det er en utbredt, men naiv forestilling at tilstrekkelig store subsidier til alternativer, enten det er vindmøller, biodrivstoff eller elbiler, fører til at man får mindre av det man vil ha bort, nemlig fossil energibruk. Dessverre er det ikke så enkelt. Subsidiepolitikken, som i sterk grad dominerer norsk miljøpolitikk, er ineffektiv og har flere utilsiktede virkninger og vil i mange tilfeller virke direkte mot sin hensikt. Men som Risan (2012) peker på; det «å demonstrere løsningsvillighet blir så viktig at man tenderer mot å produsere kontraproduktive løsninger heller enn ingen løsninger», sier SSB-forskeren i sin konklusjon.

- Mange synes i dag overbevist om at elbilene vil overta for bensin- og dieselbiler. Foreløpig er det bare i Norge at elbiler utgjør mer enn en marginal andel av bilsalget (om lag 2 prosent i 2011). I resten av verden er elbilsalget på promillenivå. Men dette kan raskt endre seg. Det er for eksempel godt mulig at land som Kina og USA, som ønsker å gjøre seg mindre avhengige av importert olje, vil stimulere til økt bruk av elbiler. Da snakker vi imidlertid om to land med en kulldominert kraftforsyning, slik at elbiler gir høyere CO2-utslipp enn bensinbiler, sier han.

- Det er mange eksempler på at det som har sett ut som opplagte teknologiske fremtidsløsninger med historiens gang ikke har blitt de vinnerne man så for seg. Dersom elbilene viser seg å ikke bli den miljøløsningen mange i dag ser for seg, vil så sterke virkemidler som vi i dag bruker, kunne gjøre det vanskeligere for de reelle fremtidsløsningene å vinne fram.

- Det mest betenkelige med dagens virkemidler rettet mot elbiler er likevel at dette gir husholdninger motiv til å skaffe seg en bil nummer to. I dag utgjøre husholdninger med to biler et lite mindretall. Skulle to biler per husholdning bli mer vanlig, vil det utgjøre en miljømessig utfordring langs mange dimensjoner, konkluderer han.

Stavrum kommenterer: - Norske elbiler har null utslipp

Les også:

Reklame

Siste sjanse: Halv pris på alt fra Comfyballs

Kommentarer til denne saken