LITTERATURHUSET (Nettavisen): Klima- og miljødepartementet inviterte tirsdag morgen til et møte, der spørsmålet skulle være: Hvor miljøvennlig er egentlig elbiler?

Det har den siste tiden vært en rekke kritiske stemmer til elbiler og den politiske satsingen. Den tidligere lederen av Syklistenes Landsforening, Ove Bengt Berg, har tidligere uttalt at «elbil-satsinga som et miljøtiltak er bare meningsløst, og satsinga på den er miljøskadelig».

Transportøkonomisk institutt (TØI) mener at elbilfordelene fører til at folk vil kjøpe flere biler, og velge bil fremfor kollektivtransport.

SSB mener på sin side at elbil som CO2-reduserende tiltak er 1300 ganger dyrere enn alternativene, at elbil i verste fall har dobbelt så høye miljøutslipp - og at elbiler fører til mer biltrafikk.

Konklusjonen trukket i åpningstalen

For å diskutere om elbiler faktisk var miljøvennlig, hadde de samlet et panel bestående av miljøvernministeren, sjefen for Transnova (statlig selskap som bygger ut ladeinfrastruktur), en mellomleder i en miljøorganisasjon som kjemper for elbiler, Toyota som reklamerte for sine fremtidige satsing på el- og hydrogenbiler, NTN-forsker Anders Hammer Strømman som mener verden må ha negative utslipp i årene som kommer - og byrådslederen i Oslo, som kommer fra samme parti som miljøvernministeren.

Konklusjonen trakk miljøvernministeren i åpningsinnlegget på møtet:

- Noen biler forurenser, elbilen forurenser ikke, sa miljøvernminister Tine Sundtoft.

Dermed var den debatten fremover hvordan en kunne legge til rette for flere elbiler.

(Oppdatering: Se Sundtofts presisering lenger ned i artikkelen)

- Suksessen for elbiler i Norge er et resultat av en villet politikk, la hun til, og mente samtidig det ikke fantes noen holdepunkter om at elbilsjåfører ville brukt kollektivtransport om de ikke hadde hatt elbiler.

- Det er et ønske i byområdene at veksten i transporten skal tas med kollektivtrafikken, men om en først må ta bil, er elbil et godt valg.

Den mest kritiske røsten senere kom fra professor Anders Hammer Strømman, som påpekte at elbiler hadde mest for seg i land der det var mye fornybar energi.

- Gevinsten i Europa er ikke så stor. En får bedre effekt gjennom effektivisering av dagens teknologier, men det gir en lock-in-effekt mot fosilt drivstoff, sa han, og pekte på at klimagasseffekten i best tenkelige fall var 60 prosent.

- Dette er jo helt feil

SSB-forsker Bjart Holtsmark sier til Nettavisen at miljøvernministerens konklusjon er helt feil.

- At det ikke er forurensning er helt feil. All transport krever energi, og personbiltransport krever mer energi per hode enn kollektivtransport. Energien må produseres et sted, og det meste av energiproduksjonen har miljøeffekter - enten det er utbygging av vannkraft, bygging av kraftlinjer eller kullkraftverk, sier Holtsmark.

- Det blir et veldig enkelt resonnement. Det er en del uvilkårlige miljøproblemer med bil utover energien også, som for eksempel svevestøv. Dette kommer fra dekk og luftoppvirvling, og kommer uansett biltype.

Han understreker samtidig professor Strømmans resonnement.

- Du kan i beste fall ha en ganske god miljøeffekt om strømmen kommer fra 100 prosent ren produksjon, men i dag kommer ikke strømmen fra ren produksjon - særlig ikke i Norge. Den fornybare produksjonen brukes allerede, og øker man etterspørselen, så øker man import av kraft fra utlandet, slår Holtsmark fast.

- I tillegg har man støyen. Elbiler har lite støy i lave hastigheter, men når farten øker, så er det dekkstøy som er den dominerende støykilden, og da er forskjellen liten. Dessuten er elbiler tyngre, og dermed får du mer dekkstøy. En Tesla på 2,2 tonn skaper mer dekkstøy enn en liten Polo på litt over et tonn, sier Holtsmark.

Sundtoft: - Jeg snakker om lokale utslipp

Etter debatten modererer miljøministeren seg, og presiserer hva hun egentlig mener.

- Det jeg mener er at de ikke i seg selv har klimagassutslipp og de bidrar ikke til den lokale luftforurensningen. I tillegg bidrar elbilene til teknologiutviklingen, sier Sundtoft til Nettavisen.

- Men det er jo utslipp i forbindelse med strømproduksjon?

- Det er viktig å være presis her, og et kullkraftverk eller gasskraftverk har utslipp, men selve elbilen har ikke klimagassutslipp, sier Sundtoft.

- De er spesielt bra i storbyene for å begrense luftforurensningen, og det er selvsagt viktig at vi bruker ren kraft, som vi i hovedsak gjør i Norge. Og så er det viktig å se på omlegging av kraften i resten av verden, der for eksempel Tyskland nå satser hardt på solkraft, sier hun.

Hurtigladere på Kiwi

På det samme møtet ble det kjent at Nissan nå går sammen med NorgesGruppen for å installere hurtigladere på Kiwi-butikker.

De mellom 50 og 75 hurtigladerne skal kunne lade opp en Leaf til 80 prosent på 20 minutter, og ladingen skal være gratis.

- 2013 var det definitive gjennombruddet for elbilnasjonen Norge. Neste steg i elbilrevolusjonen må være å legge til rette for rask og effektiv ladning landet rundt, sier Nissans sjef i Norge, Pål Simonsen.