Gå til sidens hovedinnhold

Elendig fra GGS

Seismikkselksapet Global Geo Services leverer blodrøde tall for fjerde kvartal. Blant annet reverserer man tidligere inntektsført seismikksalg

Global Geo Services fikk et resultat før skatt på minus 80,4 millioer kroner i fjerde kvartal, mot pluss 41,1 samme kvartal året før.Omsetningen falt fra 153,2 til 28,2 millioner, mens driftsresultatet gikk fra pluss 52,4 til minus 76,7 millioner kroner.- Fjerde kvartal 2002 ble et krevende kvartal for Global Geo Services ASA, i liket med året som helhet, fastslår selskapet.- Regnskapsmessig foretar GGS en kraftig opprydning i 4. kvartal. 6,6 millioner NOK knyttet til seismisk software og hardware avskrives. Videre er fordringene valutajustert med 15 millioner NOK, mens seismikkbiblioteket er amortifisert med 55 millioner NOK i tråd med tidligere praksis. GGS reverserer også salget av PC-2000 data på 67 millioner NOK som ble meldt i 1. kvartal. Dette har sammenheng med at det er enkelte betingelser knyttet til salget som fortsatt ikke er oppfylt.- GGS har solgt vesentlig mindre seismikk fra studien PC-2000 offshore Iran enn det selskapet antok ved inngangen til året. Dette skyldes hovedsakelig tre forhold. For det første har det hersket en viss usikkerhet om når den kommende konsesjonsrunde ville bli annonsert. For det andre har det vært usikkerhet rundt lisensbetingelsene i den iranske delen av Persia-golfen. For det tredje har krigsfaren i Irak skapt en generell usikkerhet i regionen, heter det videre.- GGS kan ikke se at det fremover vil være behov for ytterligere ekstraordinære avskrivninger, heter det.- GGS har reforhandlet låneavtaler for nærmere 195 millioner NOK selskapet har i rentebærende gjeld. Dette er et helt sentralt grep som det nye styret har prioritert å få på plass. GGS forventer å finne en løsning også for de resterende låneforpliktelsene, som beløper seg til ca 45 millioner NOK. Avtalene vil være avhengig av godkjennelse fra selskapets bankforbindelse, heter det videre.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?