Gå til sidens hovedinnhold

Elendig start på børsåret

USA-børsene kom ut fra hoppkanten som en kråke i det nye året.

Det ble en svært dårlig start på det amerikanske børsåret onsdag. Indeksene falt rundt halvannen prosent.

Målt i poeng (som riktignok ikke er veldig meningsfullt) var dette tidenes dårligste start på et år for Dow Jones-indeksen.

Fokus var på høy oljepris og svake makrotall.

Olje i 100 dollar
Prisen på den amerikanske referanseoljen WTi nådde for første gang i historien 100 dollar. Riktignok var dette bare en handel på gulvet til råvarebørsen NYMEX i New York, men prisen endte uansett såpass høyt som 99,62 dollar fatet, en oppgang på drøyt 3,5 prosent.

Uro i Pakistan og Nigeria har de siste dagene bidratt til å sende oljen til nye høyder.

Svak bedriftsindeks
På makrofronten viste det seg at innkjøpssjefene er blitt langt mer skeptiske til den økonomiske utviklingen. ISM-indeksen var i desember på 47,7 poeng. Det er langt svakere enn hva forventningene til økonomene og godt under nivået på 50,8 poeng i november. Ifølge Bloomberg News var det ventet at ISM-indeksen ville ligge på rundt 50,9 poeng i desember. Et tall under 50 indikerer forventninger om en økonomisk nedgang, mens et tall over 50 indikerer oppgang

Denne indeksen blir ansett som viktig, og overdøvet nyheten om at investeringene i byggenæringen i november steg med 0,1 prosent. Det viser ferske tall fra det amerikanske handelsdepartementet. Økonomene ventet ifølge Bloomberg News at investeringene ville falle med 0,3 prosent i november. Tilsvarende tall for oktober ble revidert til et fall på 0,4 prosent fra opprinnelige minus 0,8 prosent.

Onsdag ble referatet fra det siste sentralbankmøtet offentliggjort. I desember ble styringsrenten i USA satt ned med 0,25 prosentpoeng til 4,50 prosent. Dette var i stor grad ventet i markedet, men ikke alle var like fornøyde. Særlig vakte det misnøye med at sentralbanken igangsatte en tiltaksplan for å bedre likviditeten i kredittmarkedet, dagen etter rentebeslutningen. Kritikerne mente at det hadde vært bedre å øke rentekuttet ytterligere i stedet for å trå til kortsiktige virkemidler.

Inflasjonen er et stadig tilbakevendende problem i den amerikanske økonomien. Prispresset er fortsatt stort i USA og gjør jobben til sentralbanken mer komplisert. Derfor er det særlig sentralbankens betraktning knyttet til inflasjonen i USA som vies stor oppmerksomhet. Viktigst er likevel signalene om den videre fremtiden til rentenivået i verdens viktigste økonomi. I så måte gikk referatet generelt i retning av lavere renter fremover.

Tungt for Intel
Chip-aksjer var svært svake onsdag. Intel falt 5 prosent. Det samme gjorde konkurrenten AMD. Denne sektoren ble tynget av en negativ analyse fra Bank of America, som nedjusterte sin anbefaling av både Intel og AMD.

Wall Street-banker som Morgan Stanley og Bear Stearns falt også tungt.

Den høye oljeprisen bidrog imidlertid til å sende delindeksen for oljeservice opp drøyt 2 prosent, mens delindeksen for oljeselskaper steg marginalt.

Dagens nøkkeltall

Dow Jones -1,67% til 13.043,96

Nasdaq -1,61% til 2.609,63

S&P 500 – 1,44% til 1.447,16

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen