Gå til sidens hovedinnhold

Elendige sysselsettingstall fra USA

Arbeidsledigheten i USA nådde i juni det høyeste nivået på ni år. Både ledigheten og andre sysselettingstall er overraskende svake

Ledigheten i juni ble 6,4 prosent, mens det på forhånd var ventet 6,2 prosent, ifølge Briefing.com. I mai var tallet 6,1 prosent.Ledigheten har ikke vært så høy siden april 1994.Samtidig falt sysselsettingen utenom landbruket med 30.000 fra mai til juni. Her ventet markedet et uendret tall.Samtidig ble mai-tallet nedjustert fra en endring på minus 17.000 til minus 70.000.På toppen av det hele var antallet nye søkere på ledighetstrygd den siste uken høyere enn ventet. 430.000 søkte om trygd, en økning på 21.000, mens Wall Street hadde ventet 412.000.Tallene, som kommer fra tre ulike rapporter, skuffer altså på alle fronter, og viser at det foreløpig ikke er tegn til at arbeidsmarkedet tar seg opp i USA.Bakgrunn

Jobless claims

Dette er ukentlige tall for førstegangssøkere på ledighetstrygd i USA, fra det amerikanske arbeidsdepartemtentet.Tallene kommer meget raskt, og har derfor en viss betydning. Men de svinger svært mye og er regnet som en lite pålitelig indikator på arbeidsmarkedet.Mange analytikere følger derfor heller et fireukers glidende snitt, som fjerner litt av støyen fra tallene.Employment report

Dette er en månedlig rapport om arbeidsmarkedet i USA. Den er basert på to forskjellige spørreundersøkelser.Ledighetstallet er basert på en spørreundersøkelse som dekker rundt 60.000 husholdninger. Sysselsettingen, utenom landbrukssektoren, samt tall for gjennomsnittlig lengde på arbeidsuken og timelønn, er basert på en rundspørring blant cirka 375.000 bedrifter.Markedet legger normalt mest vekt på undersøkelsen som er gjort blant bedriftene. Rapporten inneholder også tall for ulike deler av næringslivet, og spesielt industriutviklingen blir fulgt nøye.Tallene for arbeidsukens lengde og timelønn er også indikatorer på om etterspørselen etter arbeidskraft stiger eller synker.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken