Electromagnetic Geoservices ASA gjennomført etter børsslutt tirsdag en emisjon basert på en bookbuilding-prosess.

Styret i EMGS har basert på resultatet av prosessen valgt å plassere 30 millioner nye aksjer på kurs 4,50 kroner. Emisjonsprovenyet blir dermed 135 millioner kroner brutto. Sluttkursen for EMGS tirsdag var på 5,18 kroner, som betyr at rabatten endte på 13,1 prosent i emisjonen.

Innsiderne tegnet
Provenyet vil bli benyttet til å styrke selskapets arbeidskapital, samt støtte opp under selskapets vekstplaner. Det er meglerhuset First Securities som har tilrettelagt emisjonen for EMGS.

En rekke av selskapets primærinnsidere tegnet seg i emisjonen, blant annet styreleder Bjarte Bruheim som får tildelt 650.000 aksjer. Konsernsjef Roar Bekker får 80.000 aksjer i emisjonen, mens finansdirektør Svein Knudsen investerer i 100.000 aksjer.

Reparerer
Styret i EMGS vil vurdere om det blir nødvendig å gjennomføre en reparasjonsemisjon overfor eksisterende aksjonærer som ikke har fått tegnet seg i den rettede emisjonen. En eventuell reparasjonsemisjon vil bli på maksimum 4 millioner nye aksjer som tas fra styrets eksisterende emisjonsfullmakt.

Blant forholdene som vil avgjøre om det blir en slik emisjon er aksjekursen i kjølvannet av emisjonen som nå er gjennomført. Skulle aksjekursen havne på eller under emisjonskursen på 4,50 kroner, er det grunnlag for styret til å droppe en slik reparasjonsemisjon, da aksjene i stedet kan kjøpes over børs. EMGS-aksjen blir handlet eksklusive retten til å delta i en etterfølgende emisjon fra og med 2. desember.