TRONDHEIM (Nettavisen): De siste årene har politiet fått mye kritikk for maktbruk i mindre narkotikasaker og for rolleblanding. Nå slår justisministeren tilbake i et intervju med Nettavisen.

Også Riksadvokaten har hevet seg på kritikken og sagt klart ifra om at politiet har gått for langt i mange saker der personer tas for å bruke små doser narkotika, blant annet i bruken av urintester, blodtester og undersøkelser av hulrom for å avdekke rusbruk og brukerdoser.

– Politiets fremferd har vært brutal, urettferdig og ulovlig, har MDG-leder Arild Hermstad sagt på Twitter.

– Det opplever jeg som veldig drøyt. Det har ikke rot i virkeligheten og det skaper en konfliktfylt debatt. Det er en kritikk som er helt feilslått, sier Mehl til Nettavisen.

Hun setter seg ned med Nettavisen under partiets landsmøte i Trondheim, der rus har vært et tema. Senterpartiet er blant de strengeste i landet på ruspolitikk.

– Retorikken til Venstre, SV, Rødt og MDG tar jeg avstand fra. Det går direkte på polititjenestefolk som er i førstelinjen og gjør en jobb for storsamfunnet.

– Det mest alvorlige er hvordan denne saken bidrar til å svekke politiets tillit, har SVs Andreas Skjalg Unneland sagt.

– Hva er skadelig med kritikken?

– Det bidrar til økt polarisering og et konfliktfylt ordskifte. Til syvende og sist er jeg redd det i seg selv kan påvirke tilliten til politiet - når man hele tiden angriper tilliten.

Lengre ned: MDG svarer på kritikken og anklager Mehl for «grov ansvarsfraskrivelse.»

Feilpraksis ble avdekket

En 2022-rapport fra politiet, bestilt av Riksadvokaten, avdekket store avvik i politiets praksis i mindre narkotikasaker.

I et stort flertall av sakene som ble undersøkt, der politiet gjorde såkalte «kroppsundersøkelser», var det utelukkende for å bekrefte at personen var ruspåvirket. Det er ikke god nok grunn, ifølge Riksadvokaten.

Nettavisen konfronterer Mehl med Riksadvokatens konklusjon og spør om hun ikke kan se at det har svekket tilliten til politiet hos mange.

– Det har ikke jeg grunnlag for å slå fast. Det er bra at Riksadvokaten har tydelige retningslinjer, og i lys av de nye retningslinjene som kom i 2021, har det vært gjort en viktig jobb i politiet for å endre praksis. Det er sånn man forvalter tillit. Når man avdekker feil, gjør man tiltak for å rette opp i det.

Mehl tar også politiet i forsvar i saken om rolleblanding, der et offentlig utvalg slo fast at politiet og interesseorganisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) har blandet roller.

Medlemmer av NNPF, som kjemper for å en streng ruspolitikk, har ved en rekke anledninger opptråd som rene politifolk i saker der de har representert interesseorganisasjonen.

– Det kom en rapport som hadde flere gode poeng om forhold det kan ha vært uklarhet rundt og som vi må ta videre, men det skapes et inntrykk av at politiets tillit på generelt grunnlag er svært skadet. Det tenker jeg er å ta det veldig langt. Jeg mener vi må være veldig stolt over politiet vi har i Norge, med en av de beste politiutdanningene i verden, sier Mehl.

Erik Stephansen: Polititopper i årets pinligste rettssak

Hun er tydelig på at politiet har høy tillit, og at det er noe vi må ta vare på.

– Politiet i Norge har høy tillit i store deler av befolkningen, og det må vi hegne om. Vi må være med på å snakke opp den tilliten, sier hun og legger til:

Hva MDGs forslag er for å bygge tillit, klarer hun ikke å få tak på, forteller hun.

Regjeringen jobber med tiltak på rusfeltet. Mehl vil ikke fortelle om politiet skal få lov til å gjøre det de tidligere har gjort ulovlig for å avdekke rusbruk, men hun bekrefter at det ikke kommer noen avkriminalisering så lenge Ap og Sp sitter i regjering.

Vil ikke beklage

Både politiet selv og justisdepartementet har beklaget de ulovlige narkoransakelsene. Departementet beklaget gjennom Mehls tidligere statssekretær, Erik Idsøe.

Mehl selv har ikke beklaget. Det har MDG, Rødt, SV og Venstre kalt for «pinlig», «tragisk» og «under enhver kritikk», i et tidligere intervju med Nettavisen.

Les mer: Det blir ingen granskning av politiet: – Pinlig av Mehl

Nettavisen spør justisministeren hvorfor hun ikke har beklaget.

– Politidirektøren har beklaget, og jeg mener det er riktig at det ligger hos dem. Det er også de som har måttet ta den fremste rollen i å rette seg etter retningslinjene. Det synes jeg er bra, og vi må ta lærdom av ting som ikke har vært riktig.

– Er det et paradoks at statssekretæren din, som skal uttalelse seg på linje med deg, beklager, men at du ikke vil det?

– Denne diskusjonen hadde vi i fjor vår og det har jeg ikke flere kommentarer til.

Les også

Alvorlig rapport: Nå bør politiforeningen legges ned

– Grov ansvarsfraskrivelse

Nettavisen har konfrontert MDG-leder Arild Hermstad med kritikken Mehl retter mot blant annet hans parti.

– Det er hennes ansvar å jobbe med å gjenreise tilliten. Tar hun faktisk tak i den jobben, vil vi være hennes største støttespiller, sier han.

– Hva tenker du om at det er kritikken fra blant annet dere som har skylden for å svekke tilliten til politiet?

– Det er en ganske grov ansvarsfraskrivelse fra hennes side, sier Hermstad og fortsetter:

– Riksadvokaten har sagt man har brukt uforholdsmessig sterke tvangsmidler. Vi har lenge ført en ruspolitikk som dessverre ikke virker, og da er det rart at hun ønsker mer av den politikken som i flere tiår ikke har virket.

Hermstad tar konkret tak i Mehls spørsmål om hva MDGs løsninger er, og kommer med tre forslag til hva Mehl kan gjøre:

– Det ene er å rydde opp i rapporten fra rolleforståelsesutvalget, som var ganske tydelig på at det vært en rolleblanding som ikke har vært bra for tilliten til politiet. Hun kunne blant annet tatt på alvor funnet som viser at NNPF har deltatt i en politiaksjon i Bærum der 150 rusbrukere ble arrestert, og forsøkt å finne ut om det har skjedd flere steder.

Det andre er å være mer tydelig i saker om tvangsbruk der politiet har brutt loven.

– Hun snakker ut av begge munnviker. Vi må huske at det har vært mange ofre for denne ulovlige praksisen. Politiet har fått i oppdrag å rydde opp, og da er det viktig at politikerne tar sin del av ansvaret. Når hun nekter å beklage overfor ofrene og underspiller alvoret, bygger ikke dette opp tilliten til justissektoren.

Det tredje er at rusbrukere skal hjelpes, ikke straffes, og at det gis større ressurser til dette, foreslår Hermstad.