Seismikkselskapet har fått inn 189 millioner kroner i løpet av timer, men måtte gi rabatt på 14,4 prosent i forhold til tirsdagens sluttkurs på 4,09 kroner per aksje.

Seismikkselskapet SeaBird Exploration Ltd varslet tirsdag ettermiddag om at de ønsket å gjennomføre en rettet emisjon. Emisjonen ble fulltegnet i løpet av kvelden.

Totalt har SeaBird fått plassert 54 millioner nye aksjer i emisjonen som ble satt på kurs 3,50 kroner. Det gir et bruttoproveny på 189 millioner kroner. Det er meglerhusene ABG Sundal Collier, First Securities og Fearnley Fonds som har tilrettelagt emisjonen. Antallet aksjer i emisjonen tilsvarer 45 prosent av eksisterende aksjekapital i selskapet.

I tillegg til emisjonen så ble det også gjennomført et nedsalg for konsernsjef Tim Isden. Han fikk solgt unna 6 millioner aksjer på samme kurs. Isden sitter etter nedsalget igjen med 5,4 millioner aksjer i seismikkselskapet.

Isdens nedsalg begrunner med behovet for å senke sin personlige gjeldsgrad. Isdens resterende aksjer blir gjenstand for et forbud mot salg for en periode på seks måneder.