Gå til sidens hovedinnhold

Emisjonsplaner for Romsdals-kjøpet

Sparebank1 Midt-Norge planlegger nå en større emisjon for å finansiere oppkjøper av Romsdals Fellesbank. Midt-Norge har lagt frem sitt beste resultat noensinne

Sparebank1 Midt-Norge (MING) opplyser i en melding i dag at de ønsker å gjennomføre en emisjon av grunnfondsbevis på 400 til 450 millioner kroner.Banken styre begrunner emisjonsforslaget med at de ønsker å oprpettholde en sterk soliditet i forbindelse med oppkjøpet av Romsdals Fellesbank.De ber nå forstanderskapet om en fullmakt til å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon.Det forventes at en emisjon vil gjennomføres så raskt som praktisk mulig etter at nødvendige offentlige tillatelser for kjøpet avRomsdals Fellesbank foreligger, og at alle forbehold for øvrig er løftet.Endelig emisjonsstørrelse og tegningskurs vil fastsettes på et senere tidspunkt. Styret forslår også at gis fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon mot bankens ansatte og ansatte i Romsdals Fellesbank.Historisk resultat

MING har i dag også lagt frem tall for fjerde kvartal og 2004 som er det beste årsresultatet i bankens historie.Banken oppnådde i 2004 et overskudd etter skatt på 430 millioner kroner mot 222 millioner kroner i 2003. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning på 18,7 prosent mot 10,2 prosent i 2003.Kostnader i forhold til inntekter eksklusive kursgevinster ble i morbanken 51 prosent ned fra 58 prosent i 2003. Banken oprpettholdt en rentemargin på 2,34 prosent gjennom året tross rentepresset.Gode tall i Sparebank1 Gruppen og i bankens datetrselskaper trekker bunnlinjen opp.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg