Gå til sidens hovedinnhold

En høstsesjon som vil få stor betydning

Stortinget har gjort seg ferdig med en av de fredeligste høstsesjoner i moderne tid. Det som har skjedd i høst, kan likevel få stor betydning for den politiske utviklingen.

Etter budsjettforliket mellom de tre partiene bak Bondevik-regjeringen og Arbeiderpartiet, har arbeidet i Stortinget foregått i stille og rolige former, uten de tilløpene til dramatikk som vi alltid har sett ved budsjettbehandlingene i de senere årene.

Men selv om denne høstsesjonen har satt mindre spor etter seg enn vanlig i medienes løpende dekning av det som foregår på Stortinget, kan nettopp det som har skjedd i høst få stor betydning for den politiske utviklingen. For det første var det ganske oppsiktvekkende at det ble mulig å komme frem til et forlik mellom Arbeiderpartiet og en såkalt Høyre-dominert regjering. For det annet demonstrerte budsjettforliket at det ikke eksisterer noe flertall som har et ønske om å kaste Bondevik-regjeringen før stortingsvalget i 2005.

Et samarbeid mellom tradisjonelle politiske motstandere om den økonomiske politikken, representerer noe helt nytt i norsk politikk. Og kanskje vil det bli mulig å gå videre på den veien når man nå ser at ingen av de partiene som var med på forliket, ser ut til å tape noe i oppslutning blant velgerne.

Norge har langt på vei vært i en særstilling når det gjelder å holde fast på gamle og foreldede skillelinjer mellom partiene. Å samarbeide om et budsjett ses på som noe ganske selvsagt i de aller fleste land. Her er det i første rekke om å gjøre å finne en fornuftig balanse mellom ulike politiske hensyn, og budsjettpolitikken ligger derfor nærmest som en innbydelse til et pragmatisk samarbeid mellom partiene.

Nå var det nok mange - både i Arbeiderpartiet og Høyre - som mente at man burde unnlate å gå inn i et samarbeid med hverandre. Og det var nok særlig Kjell Magne Bondevik på den ene siden og Jens Stoltenberg på den andre som skal ha hovedæren for at det ble en budsjettavtale. Men kanskje vil sluttresultatet overbevise tvilerne i både Høyre og Arbeiderpartiet om at det er mer å hente gjennom samarbeid enn gjennom den vanlige mistenkeliggjøringen av hverandres motiver og hensikter.

Budsjettforliket forteller også at flertallet hadde fått nok av spill og kaos. Dessuten spilte det nok en avgjørende rolle for Arbeiderpartiets samarbeidsvilje at man ikke lenger ønsket å leve med fare for at det skulle kunne stables på bena et flertall som kunne utløse en regjeringskrise.

Reklame

Dette må du vite om årets Formel 1-sesong