Så langt har alle motforestillinger mot FNs klimapanels CO2 –syn vært avfeid kontant fra nesten et helhetlig norsk politisk miljø. Sist ute var angrepene fra Jens Stoltenberg mot Fred Goldberg, som la frem sitt syn på klimadebatten på et møte hos Frp. Goldberg mente at tildelingen av Fredsprisen til Al Gore og FNs klimapanel er den største skandalen i Nobels historie.

NA24 - din næringslivsavis

Stoltenberg og miljøvernerne var raskt ute og påpekte at Goldberg kun var professor i sveiseteknikk. Goldberg er imidlertid ikke alene med sitt syn.

Kjempet i 20 år
Førsteamanuensis Tom V. Segalstad ved Universitetet i Oslo sier til NA24 at han har kjempet for sitt syn i 20 år. Segalstad jobber ved seksjon for geologi, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, innenfor feltet geokjemi.

- Vi geokjemikere har etablert en rekke lover de siste 100 årene, som ignoreres av FNs klimapanel, sier Segalstad til NA24.

Særlig mener han at evnen til CO2 å bli absorbert av vann er fraværende i hele klimadebatten.

- Jeg pleier populært å si at en flaske brus er beviset som avfeier hele klimadebatten, sier han, og viser til at 1 liter vann tilsettes opp til 3 liter CO2 for at det skal bli brus. Dette er mulig fordi mesteparten av CO2en absorberes av vannet i brusflasken.

- De sier til og med at det tar 50 til 200 år å absorbere CO2. Jeg ser gjerne den brusprodusent som tror han kan selge så gammel brus. Det er jo spinnvilt, sier Segalstad til NA24.

Reagerer på finansministeren
Segalstad reagerer sterkt når finansminister Kristin Halvorsen på miljøkonferansen på Bali sier at det kan bli aktuelt å forby bruk av olje. Dette kom frem i VG, men ble siden dementert av SVs leder og landets finansminister. Også Stoltenbergs siste utspill får Segalstad til å riste på hodet. Til NRK uttalte statsministeren at 12 av de 13 siste årene var det varmeste i jordens historie.

- Dette er det rene vrøvl og ganske utrolig, sier universitetsmannen. Han viser til at temperaturen i Norge var langt varmere under vikingtiden, da man blant annet brukte varmekjære trær ( tre som trives i varme klimatiske forhold, red. anm.) for å bygge de berømte vikingskipene.

- Blir hjernevasket
Segalstad er overbevist om at dagens CO2-debatt er en politisk villet prosess, som ikke lener seg på de naturkjemiske realiteter.

Basisen for hans teorier er at karbon og CO2 er fundamentet for alt liv på jorden. Segalstad viser til at luftens CO2 er i minimal mengde og med minimal evne (ca. 2 prosent) til å påvirke drivhuseffekten i forhold til vanndamp (ca. 98 prosent). Karbonisotopene i luftens CO2 er det absolutte bevis på at menneskelig påvirkning er minimal (maksimalt 4%).” CO2s menneskeskapte andel på 4 prosent av 2 prosent av drivhuseffekten, gir altså en virkning på mindre enn 1 promille av drivhuseffekten, viser Segalstad til.

«Dette er i en skyfri atmosfære. Sammenligner vi med skyenes evne til å regulere drivhuseffekten (gjennom å tilbakeholde varme eller å reflektere innstråling fra Solen), som er +/- 20-30 prosent, blir virkningen fra CO2 neglisjerbar i klimasammenheng», skriver han i en av sine rapporter.

Og han skriver videre:

«Alle målinger viser at det er en økt innstråling fra Solen som gir et varmere klima, tidligere kalt et optimalt klima. Men nå skal altså hele verden heller basere all menneskelig virksomhet på at politikere er blitt hjernevasket til å tro på en ikke bevist teori.»

Hva mener du? Diskuter under.